STV9060 – Prøvedisputas

Kort om emnet

Prøvedisputasen er lagt opp som en miniversjon av disputasen. Kandidaten får tilbakemeldinger på hele avhandlingen sin av en opponent som er ekspert på avhandlingens tema og en generalist. Prøvedisputasen arrangeres individuelt for den enkelte kandidat, og bør finne sted tidlig nok til at kandidaten har tid til å innarbeide prøveopponentenes kommentarer.

Hva lærer du?

Prøvedisputasen skal bidra til:

  • at du får konkrete tilbakemeldinger på avhandlingen i forkant av innleveringen
  • at du får trening i å presentere og belegge sentrale funn og resultater fra egen forskning, også for tilhørere som ikke er eksperter på ditt fagområde
  • øvelse i å motta og respondere på konstruktive tilbakemeldinger

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidatene gjennomfører en prøvedisputas det siste semesteret før planlagt innlevering av avhandlingen. Påmelding gjøres i StudentWeb.

Ved påmelding må du sende inn følgende:

  • Foreløpig arbeidstittel på ditt ph.d.-prosjekt

14 dager før prøvedisputas må du sende inn:

  • Utkast til hele avhandlingen

I etterkant av prøvedisputasen må du sende inn

  • Et kort erfaringsnotat der du oppsummerer lærdommer fra tilbakemeldingene. Notatet sendes kursansvarlig, veilederne og administrativ koordinator.

Prøvedisputas er forbeholdt studenter på ph.d.programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Arrangeres løpende

Undervisningsspråk

Norsk