TIK4090 – Masteroppgaven i ESST

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Du må melde deg til eksamen i dette emnet for å kunne levere masteroppgaven.

For utfyllende informasjon om å skrive masteroppgaven, bruk våre nettsider om masteroppgaven i ESST og TIK.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det er ikke undervisning i dette emnet. For informasjon om individuell veiledning, se våre nettsider om å skrive masteroppgaven i ESST og TIK.

Eksamen

Eksamen består både av innlevering av masteroppgave og muntlig høring. Les mer om sensur og muntlig høring her

Sensurfristen er senest 8 uker etter innlevering. Du vil få en karakter (A-F) og skriftlig evaluering fra sensorene på epost. Det er to sensorer på masteroppgaven; en intern (fra UiO) og en ekstern (fra et annet universitet). Hvis du unnlater å levere til fristen uten gyldig grunn, mister du muligheten til å få A. Dette er en regel i ESST-nettverket, og gjelder alle ESST-masterprogrammer i Europa.

Vitnemålet utstedes 2-8 uker etter at sensuren er klar og sendes til din semesterregistrerte adresse. Du kan endre adresse i Studentweb ved behov. Du kan også få diplom fra ESST-nettverket, om ønskelig. Dersom du ønsker å utsette mastervitnemål må dette søkes om. Frist for å søke om utsettelse: 1.september (høst) og 1.februar (vår). Mer informasjon og søknadskjema finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven må skrives på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver høst