Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over kristendommens dogme- og teologihistorie frem til det 20. århundre. Hovedvekten ligger på det kristne læreinnholdets (dogmatikkens) historiske utvikling.

Hva lærer du?

Gjennom dette emnet får du en oversikt over sentrale spørsmål i kristen dogmatikk og troslære og over disse spørsmålenes historiske kontekst. Du lærer hvordan det teologiske arbeidet med de dogmatiske spørsmålene har utviklet seg gjennom kirkens historie og hvordan vi i dag kan forstå dem i et historisk-kontekstuelt perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner:

eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL2010 – Teologi i praksis 1 (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger.

Obligatorisk aktiviteter

Det kreves 80 % tilstedeværelse på undervisningen. Fravær på mer enn 20 % kan etter nærmere avtale kompenseres med ekstra arbeidskrav.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter