TEOL3010 – Tro og eksistens

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har to hovedtema: kristen troslære og religionsfilosofi.

  • Innen troslære gis det en innføring i sentrale begreper for kristen tro, og det legges vekt å forstå hva tro innebærer både som personlig eksistensielt forhold og en intellektuell posisjon i et post-sekulært samfunn.
  • Innen religionsfilosofi behandles klassiske spørsmål som gudsbegrep, verdensbilde, menneskesyn, det ondes problem og forskjellige former for religionskritikk. I tillegg blir religion drøftet i forhold til kultur og kunst, og til moderne naturvitenskap.

Det legges vekt på å behandle både troslære og religionsfilosofiske problemstillinger i forhold til en oppdatert samtidskontekst der så vel allmennkulturelle som spesielt kirkelige trekk er inkludert.

Emnet presenterer og gjør bruk av internasjonalt sentrale tenkere fra flere tradisjoner og konfesjoner. Som forberedelse til profesjonsutøvelse vier det også særskilt oppmerksomhet til Den norske kirkes pågående arbeid med å forstå og nytolke sin lutherske identitet.

Hva lærer du?

Gjennom dette emnet skal studenten ha fått systematisk kunnskap om kristen tro og trosliv i vår tid, likedan til religionsfilosofiske problemstillinger og resonnementer. Denne kunnskapen skal kunne relateres til norsk kirkevirkelighet og til den offentlige debatt om religion i det moderne samfunn.

Studenten skal ha fått redskaper til kritisk og selvstendig tilegnelse av troslære og religionsfilosofi, samt ferdigheter til å anvende sine kunnskaper kritisk og konstruktivt på konkrete utfordringer som kirken i dag og den enkelte står overfor når det gjelder tro og tanke.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar med student-innlegg. Vanligvis vil det være tolv forelesninger/seminar, men det kan bli endringer enkelte semestre.

Obligatorisk aktivitet

Det kreves minimum 80% tilstedeværelse på undervisningen. To skriftlige innlegg med kritisk reflekterende pensumreferat, hvert av et omfang på ca 1500 ord.

Eksamen

Forberedt muntlig prøve med varighet inntil 45 minutter. Studenten får utdelt oppgaven 1 time i forveien.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Emnet undervises for siste gang våren 2017.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter