Kort om emnet

Her på emnesiden finner du semesterdetaljer for rektorutdanningens studenter (velg aktuelt semester øverst). Informasjon om utdanningen i sin helhet finner du på programsidene for rektorutdanningen ved UiO.
 


Opptak og adgangsregulering

Utdanningsdirektoratet fullfinansierer og har egne opptakskriterier for den nasjonale rektorutdanningen. Les mer om opptakskrav og søknad til rektorutdanningen ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må fylle opptakskravene til Masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning

Eksamen

Individuell prøveforelesning i et oppgitt emne. Du får oppgitt emnet for prøveforelesningen en uke før eksamenstidspunktet.

Studiekrav

For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravene til 80% frammøte på de obligatoriske samlingene, og har fått godkjent alle arbeidskravene.

Hjelpemidler

Det er ingen begrensninger når det gjelder hjelpemidler til eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres i form av en midtveis evaluering og en formell sluttevaluering (elektronisk spørreskjema) etter endt studie. To sensorer ved eksamen. Periodisk evaluering ved tilsynssensor

Emnet kan innpasses i graden Master i utdanningsledelse.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Etter avtale

Undervisningsspråk

Norsk