Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg det språklige og kognitive grunnlaget for lesing og skriving, den generelle lese- og skriveutviklingen og forebygging av lese- og skrivevansker. Emnet har et særlig fokus på lese- og skrivevansker og opplæringsbehov hos barn og ungdom med slike vansker. Emnet dekker sentrale begreper, årsaksforhold og læringsbetingelser, samt arenakunnskap og spesialpedagogisk arbeid.

Sentrale temaer vil være:

  • Språkvansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Sekundærvansker
  • Metodikk og fagdidaktikk
  • Kartlegging, planlegging og opplæring

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap og innsikt i hvordan lese- og skrivevansker kan forstås og forebygges, samt hvordan skolen kan tilrettelegge opplæring for personer med lese- og skrivevansker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på lektor- og adjunktprogrammet, bachelorprogrammet i pedagogikk eller UVLAV (Pedagogiske emner lavere grad) må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter tatt opp til studieprogrammet i pedagogikk: UTVIT1000 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt)/ UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt) og UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt)

For studenter tatt opp til lektor- og adjunktprogrammet: UVEXPAED03 – Ex.paed (nedlagt)

Tilsvarende ekstern utdanning kan også gi grunnlag for opptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

Hvis du ønsker å ta SPED3000 etter å ha bestått eksamen i SPED3010, vil du ikke få noe fritak og det vil innebære en studiepoengsreduksjon på 10 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som forelesninger (sammen med SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv ). Det vil bli gitt tilbud om deltakelse i seminargrupper.

Pensumlitteraturen har et omfang på ca. 750 sider.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en 6 timers individuell prøve.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Tilbys første gang høstsemestert 2005

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Kontakt

UV-studieinfo