Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i fransk består av 180 studiepoeng, fordelt på disse fire kategoriene: 

• 80-gruppe i fransk (80 studiepoeng)
• 40-gruppe i et støttefag (40 studiepoeng)
• 40 studiepoeng frie emner
• Examen philosphicum og Examen facultatum (20 studiepoeng) 

Studieløp

6. semester Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe Bacheloroppgave i fransk
5. semester Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe EXFAC
4. semester Fritt emne / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester
Fritt emne
 
 

2000-emne i fransk / studieopphold i utlandet 

2000-emne i fransk / studieopphold i utlandet

2. semester FRA1101 – Fransk grammatikk 2 FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk
1. semester FRA1000 – Fransk språkbruk eller annet fritt valgt emne FRA1110 – Fransk grammatikk 1 FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fra høsten 2020 endres emnerotasjonen, slik at FRA1501 går i høstsemesteret og FRA1103 går i vårsemesteret.

Oppbygging av 80-gruppe i fransk for studenter med opptak til og med høsten 2018

80-gruppe i fransk

60 studiepoeng obligatoriske emner:  

20 studiepoeng valgfrie emner på 2000-nivå i fransk. Dersom du skal søke deg inn på master, anbefaler vi at du tar 2000-emner innen den disiplinen du planlegger å skrive  masteroppgaven innenfor. 

Se emnegruppens nettside for mer informasjon.

40-gruppe i et støttefag

En 40-gruppe består av 40 studiepoeng innen et fagområde. Se liste over mulige 40-grupper og tips for valg av 40-gruppe. Du kan ikke ta en 40-gruppe i fransk, og du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe. 

40 studiepoeng frie emner

40 studiepoeng frie emner velger du selv, men det er lurt å tenke grundig gjennom hvilke emner du tar. Du kan for eksempel ta flere emner i fransk eller bruke de frie emnene til å bygge ut en 40-gruppe til 60 studiepoeng, slik at du får undervisningskompetanse i et skolefag. Hvis du bare har fransk fra videregående skole, så anbefaler vi at du tar emnet FRA1000 – Fransk språkbruk i første semester som ett av de frie emnene. Se her for tips om valg av frie emner.

Exphil og exfac

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. Alle exfac-emner ved UiO kan inngå i graden, men vi råder deg til å ta en av disse anbefalte exfac-variantene. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge eller utlandet, kan du søke om å få utdanningen innpasset i graden etter at du har fått opptak. Se egen nettside for mer informasjon om innpassing av ekstern utdanning. Hvis du har avlagt exphil/ exfac ved UiO, trenger du ikke søke om innpassing. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra obligatoriske emner.

Utveksling

Vi anbefaler alle franskstudenter å reise på utveksling til et fransktalende land. Du kan reise på utveksling i ett eller to semestre, og vi anbefaler spesielt at du reiser i 3. og / eller 4. semester. Se studieopphold i utlandet og  UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen eller som frie studiepoeng.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske Språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 27. mars 2013 10:49 - Sist endret 6. apr. 2020 14:10