Oppbygging og gjennomføring

NB! Dette studieløpet gjelder for studenter som fikk opptak høsten 2018. Italiensk-studenter med opptak høsten 2017 eller før følger dette studieløpet.

En bachelor i italiensk består av 180 studiepoeng og er en treårig grad.

Studieretningen består av (klikk på lenkene for mer informasjon)

Forkunnskaper

Gjennom en diagnostisk test kan du selv finne ut om du har de nødvendige italienskkunnskapene som skal til for å begynne rett på studieløpet for studenter med forkunnskaper og ITA1102 – Italienske tekster. Du bør oppnå 70 % riktige svar for å kunne følge undervisningen. Hvis du ikke har forkunnskaper til å begynne på ITA1102, kan du begynne på studieløpet for studenter uten forkunnskaper ved å velge ITA1000 – Innføring i italiensk som fritt emne (20 studiepoeng).

Studieløp for studenter med forkunnskaper i italiensk 

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester Fritt emne / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet
4. semester  Fritt emne / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet
3. semester Emne i italiensk språk eller litteratur ITA2301 – Moderne italiensk litteratur ITA2110 – Italiensk morfosyntaks
2. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring ITA1101 – Italiensk språk EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester ITA1102 – Italienske tekster ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap Examen facultatum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp for studenter uten forkunnskaper 

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester ITA2301 – Moderne italiensk litteratur / studieopphold i utlandet ITA2110 – Italiensk morfosyntaks / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet
4. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet
3. semester ITA1102 – Italienske tekster Emne fra 40-gruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester ITA1101 – Italiensk språk ITA1100 – Praktisk italiensk (anbefalt) Examen facultatum
1. semester ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap ITA1000 – Innføring i italiensk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Utenlandsopphold

Når du skal på utveksling, bør du reise i fjerde eller femte semester. Du kan også reise ut et helt år. Studieløpet ditt må planlegges i forhold til utenlandsopphold i god tid i forveien, gjerne i samråd med studiekonsulenten. Hvor skal du reise? Se hvilke utvekslingsavtaler vi anbefaler. Emner tatt i utlandet kan etter først forhåndsgodkjenning og så endelig godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen, 40-gruppen eller som frie studiepoeng.

Innpassing av tidligere utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge, kan du søke om å få godkjent dette inn i graden etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra obligatoriske emner. Mer informasjon om godskriving av ekstern utdanning.

Hvis du har avlagt ex.phil og/eller ex.fac. før du fikk opptak på programmet, kan du også søke om å få disse innpasset i graden.

Redusert studieprogresjon, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å søke om utsatt studiestart, permisjon eller å få studere med redusert studieprogresjon. Men får du innvilget en søknad om dette, er du selv ansvarlig for å planlegge studieløpet ditt. Vær oppmerksom på at få emner går hvert semester. Du finner søknadsskjema og retningslinjer på uio.no/studier.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2018 13:24 - Sist endret 30. mars 2020 06:00