Jobb og videre studier

Ingen vet mer om medisiner enn farmasøyten. Solid fagkompetanse og stor etterspørsel etter farmasøyter gjør at de som utdanner seg hos oss går raskt ut i jobb etter at de er ferdige med studiet.

Apotek

En av de viktigste arbeidsplassene for farmasøyter er apotek, både vanlige apotek og sykehusapotek. Apotek er en trygg, sikker og godt betalt arbeidsplass du finner over hele landet. Som master i farmasi med autorisasjon som provisorfarmasøyt kan du bli apoteker, med ansvar for driften av apoteket.

Offentlig forvaltning

Mange farmasøyter jobber i offentlig forvaltning i statlige organer som Legemiddelverket, Giftinformasjonen, Relis og Folkehelseinstituttet. I statlige organer kan du jobbe med for eksempel godkjenning av nye legemidler, informasjonsarbeid for å fremme riktig legemiddelbruk eller annet folkehelsefremmende arbeid.

Sykehus og kommunehelsetjenesten

Farmasøyter får en stadig viktigere rolle i samfunnet. Det kommer flere stillinger som kliniske farmasøyter på sykehusapotek, i sykehusavdelinger og i kommunehelsetjenesten. Som klinisk farmasøyt jobber du ofte i tverrfaglige team med andre helseprofesjoner med mål om å gi pasienten best mulig legemiddelbehandling.

Legemiddelindustrien

Farmasøyten fyller også mange viktige funksjoner i legemiddelindustrien. De vanligste jobbene her er søknad om godkjenning av legemidler, bivirkningsarbeid, koordinere kliniske studier, produksjon av markedsføring. Eksempler på arbeidsplasser finner du i en oversikt hos Legemiddelindustriforeningen.

Forskerutdanning

Graden master i farmasi gir deg mulighet til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d.). Mer informasjon om forskerutdanningen finner du på Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ph.d.-studenter utfører et forskningsarbeid, og mange ph.d.-studenter i farmasi underviser farmasistudenter i tillegg. En doktorgrad i farmasi kvalifiserer til forskerstillinger ved universiteter og høgskoler, forvaltning og industri.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Hva gjør en farmasøyt?

Mer ...
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. nov. 2021 10:05