Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

For generell oppbygging og generelle krav i programmet se programmets hovedside for oppbygging og gjennomføring.

Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Dette må i så fall avtales med veileder og institutt.

Dersom du ønsker å fordype deg innen geologiske prosessers fysikk, er emnet GEO-FYS4200 obligatorisk emne i teoretisk pensum.

Anbefalte emner for studieretningen:

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Fysisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. mars 2020 12:04