Spesialiseringer i informasjonssikkerhet

Du kan velge mellom fire ulike spesialiseringer.

Alle spesialiseringene har anbefalte emner innen informasjonssikkerhet, men studentene kan også velge andre emner. Spesialiseringene har ingen krav til obligatoriske emner, men det er likevel krav om at du må velge halvparten av studiepoeng fra kjerneemnene. (Merk at studenter som startet før 2021 kan velge emner fra hele listen, både kjerneemner og andre anbefalte emner.)

Masteremnene velges i samråd med din veilederen det første semesteret, ut fra dine faglige interesser og tema for masteroppgaven. Merk at noen emner kan ha bestemte emner på bachelornivå som forkunnskapskrav.

Du kan velge å skrive en kort eller lang masteroppgave. Velger du en kort oppgave, skriver du masteroppgaven det siste semesteret.

Kryptografi

Eksempel på anbefalte emner med lang masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi
1. semester TEK4500 – Innføring i kryptografi IN4210 – Network and Communications Security TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Sikker systemutvikling

Eksempel på anbefalte emner med lang masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave IN5140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester IN5290 – Ethical Hacking IN5540 – Privacy by Design TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Cyber- og nettverkssikkerhet

Eksempel på anbefalte emner med lang masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne IN4180 – Cyber Operations
1. semester IN4210 – Network and Communications Security TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare IN5290 – Ethical Hacking
  10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng


Styring av informasjonssikkerhet

Eksempel på anbefalte emner med lang masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave IN5080 – Sikkerhets- og risikostyring IN5431 – IT and Management/IN5430
1. semester Masteremne IN5130 – Uangripelige IT-systemer IN5540 – Privacy by Design
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 26. aug. 2019 21:32 - Sist endret 25. mars 2022 15:42