Avvikling av privatistordningen

Ny studieordning for jusstudiet ble lansert høsten 2011. Den nye studieordningen inneholder obligatoriske arbeidskrav som medfører at privatistordningen ble avviklet gradvis med adgang til eksamen tom. høsten 2017.

Avvikling av eksamener i studieordningen av 2004

Høsten 2012 var siste gang det vil det var mulig å ta eksamener i studieordningen av 2004, dette gjelder også privatister.

Avvikling av privatistordningen

Mellom våren 2013 og høsten 2017 ble det avholdt egne privatisteksamener på 2. - 4. avdeling og gjennomført særskilt opptak til masteroppgaver. Privatister kunne ta eksamen på JUS1111 frem til og med vår 2020.  JUS1211 – Privatrett II er fortsatt åpen for privatister.

Avviklingen innebærer at privatister kunne ta eksamen på denne måten:

Privatister kan fortsatt søke om opptak juridiske valgemner på 5. avdeling, denne ordningen er ikke planlagt avviklet.

Mer informasjon om de enkelte eksamener fremgår av emnebeskrivelsene.

JUR2000P, JUR3000P og JUR4000P

Eksamen var to dager skriftlig eksamen à 6 timer. Det ble gitt separat karakter for hver av eksamensdagene. Eksamen i emnet var bestått dersom begge eksamensdagene var bestått.

Det fremgår av både vitnemål og karakterutskrift at man har avlagt eksamen som privatist f.o.m. våren 2013. Dette gjelder privatisteksamener avlagt våren 2013 eller senere. Måten det vil vises på er ved at selve navnet på emnene har privatisteksamen i seg. Det vil ikke fremgå på annen måte.

JUR5030 og JUR5060

Høsten 2017 var siste gang masteroppgaven kan leveres. Oppmelding måtte skje senest semesteret før i JUR5030 og to semester før på JUR5060. Disse fristene finner du på emnesidene til JUR5030 og JUR5060.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. aug. 2020 11:43