Nordisk og engelsk

Dette er studieløpet for deg som velger nordisk som 80-gruppe og engelsk som 60-gruppe.

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt.  I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Studieløp nordisk - engelsk

10. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i nordisk eller norskdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester Valgfritt 1000/2000-emne i nordisk*/utveksling Valgfritt 2000-emne i nordisk*/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling
4. semester NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester ENG1303 – British Literature ENG1505 – British Civilisation
1. semester ENG1506 – American History and Society: An Introduction
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* I 80-gruppen i nordisk skal 20 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS- ,IBS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå. Minimum 10 studiepoeng må være på 2000-nivå. Det velges fra denne listen og

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 7. feb. 2020 16:30