Masterspesialiseringen i matematikk

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i matematikk i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i matematikk.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Du får en solid faglig fordypning på masternivå i et sentralt undervisningsfag i skolen. Du får gjennomføre en faglig masteroppgave i en aktiv forskningsgruppe. Du får relevant praksis i realfagsundervisning. Du blir kvalifiserert til lektor med masterspesialisering i matematikk.

Hva lærer du?

Du får

  • inngående kunnskap i et bredt spekter av matematiske metoder og teknikker for analyse og problemløsing
  • inngående kunnskap innenfor et avgrenset matematisk hovedområde
  • bred innsikt i de sentrale kunnskapsområdene analyse, algebra og geometri
  • praktisk og teoretisk kunnskap om matematikkundervisning i skolen
  • trening i samarbeid, gjerne på tvers av faggrenser, med andre fagspesialister

Du lærer å formulere deg presist og vitenskapelig, på norsk og engelsk, så vel skriftlig som muntlig. Du lærer å bruke eksisterende litteratur på en aktiv måte til å sette seg inn i andres arbeider og som støtte til å løse egne faglige problemer.

Oppbygging og gjennomføring

10. semester MAT5930L – Masteroppgave i matematikk, Lektorprogrammet

9. semester

MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis    MAT4010 – Skolematematikk fra et avansert synspunkt 

KJM5050 – Kjemididaktikk i praksis eller FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis eller GEO5000 – Geodidaktikk i praksis * X2 MAT2410 – Innføring i kompleks analyse
8. semester X1 MAT4010 – Skolematematikk fra et avansert synspunkt MAT2200 – Grupper, ringer og kropper
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

X1,X2 velges i samråd med veileder/kordinator ved Matematisk institutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. For øvrig velges disse emnene blant emner på masternivå (4-5000 nivå).

I tillegg til emner ved MN, kan det tverrfaglige emnet ENERGI4010 - Bærekraftig energiomstilling velges som X1 eller X2. Dette må også velges i samråd med veileder/koordinator. Du melder deg opp til emnet i StudentWeb. 

*KJM5050, FYS5810 og GEO5000 velges ut ifra hvilken 60-gruppe du har i studieløpet ditt. 

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Publisert 15. feb. 2017 15:14 - Sist endret 26. nov. 2021 13:05