Journalskriving og instrukser i akuttmottakene

Journalskriving er en viktig del av læringsprosessen. Skriftig materiale angående pasienter er juridiske dokumenter, og det kreves at du setter deg godt inn i regelverket. Regelverket er godkjent av journalkomiteen UUS 11.09.06.

Journalskriving

Regler for journalskriving

Tilgang til elektronisk journalsystem

Journalskjema

Hvordan skrive bedre journaler? - Kompendium med tips for hvordan du skriver journaler fåes kjøpt på Akademika.

Journalskriving i de ulike semestrene

4A.semester - 4B.semester

MED3300-modul3 

7.semester - 8.semester

9.semester - 10.semester - 11.-12.semester

Instrukser i akuttmottakene

Instrukser og rutiner ved sykehusene

Publisert 20. mars 2013 13:15 - Sist endret 23. jan. 2017 14:07