Moduler i medisinstudiet

Medisinstudiets hovedstruktur er inndelt i åtte moduler. En modul er definert som et emne. Her er en oversikt over faglige innhold i hver modul.

MED1100 - Medisinstudiet, modul 1

MED1100 - modul 1 er delt inn i tre blokker:

1. blokk: Statistikk, helse, biologi  og samfunn 

Faglig innhold:

 • medisinske atferdsfag
 • allmennmedisin
 • medisinsk statistikk
 • samfunnsmedisin
 • grunnleggende humanbiologi

2. blokk: Cellebiologi

Faglig innhold:

 • anatomi
 • fysiologi
 • ernæringslære
 • medisinsk biokjemi
 • medisinsk genetikk
 • indremedisin
 • kirurgi

3. blokk: Blod/immunologi/mikrobiologi/thorax

Faglig innhold:

 • anatomi
 • fysiologi
 • immunologi
 • medisinsk mikrobiologi
 • medisinsk nomenklaturlære

MED2200 - Medisinstudiet, modul 2

MED2200 - Modul 2 er delt i to undervisningsblokker.

1. blokk: humanbiologi

Faglig innhold:

 • anatomi
 • fysiologi
 • ernæringsvitenskap
 • medisinsk biokjemi
 • radiologi

2. blokk: propedeutikk

Faglig innhold:

 • propedeutikk
 • medisinsk atferdsfag
 • medisinsk etikk
 • anestesiologi (førstehjelp)
 • allmennmedisin
 • indremedisin
 • kirurgi

MED3300 - Medisinstudiet, modul 3

MED3300 - modul 3 har følgende fag:

 • indremedisinske fag
 • kirurgiske fag
 • patologi
 • hud- og veneriske sykdommer
 • farmakologi
 • medisinske atferdsfag
 • medisinsk mikrobiologi
 • klinisk biokjemi
 • radiologi
 • anestesiologi
 • allmennmedisin
 • fysikalsk medisin og rehabilitering
 • immunologi
 • ernæringslære
 • kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)
 • medisinsk etikk

MED4400 - Medisinstudiet, modul 4

MED4400 - modul 4 har følgende fag:

 • nevrologi
 • nevrokirurgi
 • øre-nese-halssykdommer
 • øyesykdommer
 • patologi
 • farmakologi
 • medisinsk genetikk
 • allmennmedisin
 • medisinsk atferdsfag

MED4500 - Medisinstudiet, modul 5

MED4500 - modul 5 har følgende fag:

 • psykiatriske fag
 • rettsmedisin
 • farmakologi
 • allmennmedisin
 • samfunnsmedisin
 • medisinsk etikk

MED5600 - Medisinstudiet, modul 6

MED5600 - modul 6 har følgende fag:

 • fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • barnesykdommer
 • barnepsykiatri
 • farmakologi
 • patologi
 • klinisk biokjemi
 • medisinsk genetikk
 • medisinsk etikk
 • medisinske atferdsfag
 • samfunnsmedisin
 • allmennmedisin

MED5700 - Medisinstudiet, modul 7

MED5700 - modul 7 har følgende fag:

 • allmennmedisin
 • samfunnsmedisin
 • kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)
 • medisinsk etikk
 • indremedisinske fag
 • kirurgiske fag

MED6800 - Medisinstudiet, modul 8

MED6800 - modul 8 har følgende fag:

 • indremedisinske fag
 • kirurgiske fag
 • allmennmedisin
 • anestesiologi
 • patologi
 • medisinske atferdsfag,
 • kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK)
 • radiologi
 • fysikalsk medisin og rehabilitering
 • samfunnsmedisin
 • ernæringslære
 • psykiatriske fag
 • farmakologi
 • hud og veneriske sykdommer
 • klinisk biokjemi
 • medisinske etikk

Oversikt over alle emner i medisin finner du her

Publisert 13. nov. 2015 14:37 - Sist endret 21. des. 2017 14:31