Beskjeder

Publisert 20. mars 2020 14:04

Hei,

Vil gjøre oppmerksom på epost med statusoppdatering som ble sendt ut til alle medisinstudenter rett før kl.14.

Mvh,

MED-studieinfo

Publisert 18. mars 2020 10:16

Hei,

(English below)

 

Etter at studentenes tilgang til Domus Medica ble slettet i går 17. mars kl.15 er det en absolutt siste mulighet til å hente bøker fra bokskap ut denne uken dvs innen fredag 20. mars!

Studentene som ønsker å hente bøker må komme denne uken mellom kl.9 og kl.15. De må ringe hovedekspedisjonen på 22 85 10 81 når de er framme for å bli sluppet inn (og for å bli sluppet ut). Studentene skal ikke henvende seg fysisk i hovedekspedisjonen, kun ringe 22851081.

Hovedekspedisjonen er bemannet med tanke på kritiske funksjoner på Institutt for medisinske basalfag og det er dessverre ikke kapasitet til å bruke tid til å slippe inn/ut studenter utover denne uken så det er viktig at studentene overholder denne siste fristen for henting av bøker. Besøk fr...

Publisert 17. mars 2020 09:44

Oppdatering: Byggene ved UiO har vært åpne for dem som skal hente eiendeler, men stenges helt for studenter fra tirsdag 17. mars kl 15.00!

Publisert 13. mars 2020 11:51

UIOs bygninger er låst, det er likevel mulig for studenter og ansatte å bruke kort med kode for å hente bøker og andre viktige ting for å jobbe og studere hjemmefra. NB! Er du omfattet av karantenereglene, eller har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjon e.l., kan du ikke under noen omstendighet gå inn i bygget.

Inntil videre kommer studenter inn med kort og kode for å hente ting, men de skal ikke oppholde seg der. Vektere vil følge med på situasjonen.

Følg nettsiden informasjon til studenter ved MED for oppdatert informasjon.

Publisert 1. mars 2020 16:20

Alle studenter som var i praksis på Øyeavdelingen (OUS - Ullevål) i uke 9 skal være i karantene i 14 dager.

Mer informasjon om koronaviruset for studenter

Publisert 29. feb. 2020 17:07

Les ny informasjon om koronaviruset til deg som student ved Det medisinske fakultet, og spesielt de i praksis hos Øyeavdelingen på Ullevål sykehus. 

 

Publisert 27. feb. 2020 12:44

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo

Publisert 27. feb. 2020 10:00

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Hver sommer blir Blindern campus en dynamisk møteplass for 500 studenter fra 85 land. ISS er en sommerskole preget av opplevelsesbasert akademisk læring i en internasjonal kontekst. Studeter som tar en bachelor- eller mastergrad ved UiO har mulighet til å søke stipendplass på Den internasjonale sommerskole, som foregår i perioden 22.juni-31.juli 2020.

Det vil tilbys et begrenset antall borteboende stipender til Sommerskolens 8 emner på bachelornivå og 7 emner på masternivå til programstudenter ved samtlige fakulteter ved UiO. (Norskundervisning inngår ikke i stipendordningen.)

Alle emner er ECTS-akkreditert, og all undervisning foregår på engelsk.
Sommersemesteret avsluttes med eksamen for studenter som oppfyller kravene.
Studenter som innvilges stipend må ta kontakt med sitt institutt/fakultet for informasjon om innpassing av emnet i sitt studieløp.

Se ...

Publisert 11. feb. 2020 13:05

Mistet noe på Domus Medica?

Eiendomsavdelingen vil legge ut all hittegods fra onsdag 12. februar i 8-tiden ut uken utenfor Store aud i 1. etg på Domus Medica. Etter det vil det som er igjen bli kastet.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 6. feb. 2020 10:38

Er du fersk medisinstudent og lurer på om forskning er noe for deg? Da bør du ikke vente!

Eller kanskje du leter du etter et forskningsprosjekt som er midt i blinken for deg? Møt opp og se om du finner prosjektet og din fremtidige veileder! 

Gjelder medisinstudenter på modul 1, 2 og 3.

PROGRAM:

Sted: Runde auditorium i tilbygg (GA21R-105)

kl. 16:00-17:00

  • Opptakskrav, studieplanen, forskningsmuligheter, hvordan går du fram? v/Borghild Arntsen, adm. leder Forskerlinjen
  • Gode råd og tips fra Trine og Sole,
  • Kom og finn ut mer om Forskerlinjen, og hva den kan tilby deg.

Sted: Atriet (A3) Domus Medica

kl. 17:00-18:00

  • Presentasjoner og info ved posterne, pizza etterhvert
  • Aktuelle prosjekttilbud (oppdateres kontinuerlig)

Velkommen!

Publisert 28. jan. 2020 13:32

Kom på Forskningskafé med Forskerlinjen 30. januar kl. 16.00-18.00 på Kafe Eric på DM. Det blir boller og kaffe!

Forskerlinjens tillitsvalgte Sole Lie og Trine Arntzen vil intervjue Magnus Aronsen. Han er tidligere forskerlinjestudent – nå førsteamensius og forsker på hjertesykdommer.

Magnus Aronsen forsker på å utvikle nye typer hjertemedisiner som kan forbedre prognosen for hjertepasienter i framtiden.

Med prosjektet CardioLearn: Fremtidens kardiologi utviklet gjennom studentaktiv forskning er han og stipendiat Jonas Skogestad tildelt 1,8 millioner kroner over 3 år fra Olav Thon stiftelsen.

Det begynte på Forskerlinjen

Publisert 23. jan. 2020 15:15

Husk fristen for å registrere deg og betale semesteravgiften for vår 2020

Opplever du problemer med dette? Ta kontakt med MED-studieinfo snarest mulig og innen 1.februar.

Alle søknader om tilrettelagt eksamen må også sendes inn innen 1. februar.

mvh,

MED-studieinfo

Publisert 26. nov. 2019 11:03

En ny poengliste har blitt vedtatt som gjelder for alle kull fra søknadsfrist 15.02.20. Dvs at den gjelder med tilbakevirkende kraft. Verv som ikke lenger står spesifisert på listen kan fortsatt føres under annet frivillig arbeid og vil da bli vurdert av fakultetet.

Mer informasjon om utveksling.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 25. nov. 2019 21:44

De nye bokskap på Domus Medica kan ikke tas i bruk ennå.  Medisinsk fagutvalg vil sende ut informasjon når skapene er klare for bruk.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 21. nov. 2019 09:39

I tillegg til stolene på lesesal B i 1. etasje vil også en god del stoler på lesesal E i 2. etasje bli byttet ut. Det er dessverre vanskelig å si hvor mye tid dette vil ta, men det begynnes med det rundt lunsjtid i dag torsdag 21. november.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 20. nov. 2019 14:13

Pga eksamensavvikling er Mellometasjen, Ferdighetssenteret og lesesalene på Rikshospitalet stengt følgende datoer:

  • 03.-04. desember
  • 16.-20. desember (Store lesesal åpen 18.-19. desember).

Hilsen eksamenskoordinator

Publisert 20. nov. 2019 13:06

Hvert 6. år gjennomføres det en periodisk programevaluering av hvert studieprogram ved fakultetet. Som en del av dette arbeidet vil et eksternt evalueringspanel foreta en samlet vurdering av medisinstudiet 9. og 10. desember 2019. Munazzah Islam er med i panelet som studentrepresentant. Alle medisinstudenter oppfordres til å sende sine innspill til studentrepresentanten og panelet gjennom nettskjema.no/a/130905. Svarfrist er 2. desember 2019.

Publisert 20. nov. 2019 11:07

Hei,

Torsdag 21. november vil hovedparten av stolene på lesesal B i 1. etasje på Domus Medica bli byttet ut. I tillegg blir det levert bokskap som skal settes opp i nærheten av lesesalene på Domus Medica. Det vil derfor være en del bråk i og rundt lesesalene. Det er også mulig at det kommer flere bokskap de neste 3-4 arbeidsdager.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 12. sep. 2019 16:24

Få økt utbytte av utdanningen, karrierefordeler, et internasjonalt nettverk og en opplevelse for livet. Ta et semester i utlandet hos et av våre partneruniversitet! Søk innen 15. september.

 

Publisert 12. sep. 2019 10:04

Fersk medisinstudent og lurer på om forskning er noe for deg? Da bør du ikke vente! Kom og finn ut mer om Forskerlinjen, og hva den kan tilby deg 19. september fra 16.00-18.00 med pizza.

Program

Runde auditorium i tilbygg (GA21R-105)

16:00-17:00

  • Forskerlinjens studieplan, informasjon fra Forskerlinjen, Borghild Arntsen
  • Gode råd og tips fra Shams og Trine, studentenes tillitsvalgte
  • Fra dødelig blodforgiftning til global helse. Kom og hør på Unni Gopinathans erfaringer som Forskerlinjestudent og hvilke muligheter det gir deg!

Atriet (A3) Domus Medica

17:00-18:00"Shotgunpresentasjoner" og info ved posterne, pizza etterhvert...

Publisert 29. aug. 2019 15:18

Medisinstudenter med bokstavkarakterer (A-E) på moduleksamener som ønsker å forbedre karakteren, kan gjøre dette ved neste ordinære eksamen.

Du må selv melde deg til ny eksamen (dersom du har fått A-E) ved å gå på nettskjemaet som er lenket opp på emnesiden til modulen det gjelder.

Fristen for oppmelding til eksamen høsten 2019 er 1.september 2019.

Beståtte eksamener i en modul kan ikke gjentas etter at neste modul er bestått.

Ta kontakt innen fristen ved spørsmål.

Mvh,

MED-studieinfo

Publisert 27. aug. 2019 21:13

Husk fristen for å registrere deg og betale semesteravgiften for høst 2019 (www.uio.no/studier/admin/semesterregistrering/index.html).

Opplever du problemer med dette? Ta kontakt med MED-studieinfo snarest mulig og innen 1.september.

Minner på at alle søknader om tilrettelagt eksamen også må sendes inn innen 1. september.

mvh,
MED-studieinfo

Publisert 26. aug. 2019 13:49

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? UiO søker nå engasjerte studentambassadører som vil representere universitetet på skolebesøk og utdanningsmesser.

Les hele stillingsutlysningen her

Søknadsfrist er søndag 1. september.