Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 20. okt. 2020 14:12

Hei,

Til orientering så er følgende melding kommet fra Oslo universitetssykehus HF

“Vi har kommet i den uheldige situasjonen at etterspørselen etter vaksine er større enn tilbudet både nasjonalt og lokalt i OUS. Vi har i øyeblikket ikke nok vaksiner til ansatte og har satt i gang arbeid med intern omfordeling, jf. vedlagt notat som er sendt ut til klinikkene i dag. Dessverre medfører dette at vi p.t. ikke kan tilby medisinstudentene vaksine. Det er mulig at vi får tilgang til flere doser medio november, men det er foreløpig uavklart. Vi vil i så fall komme tilbake med detaljer.”

 

Kontakt evt. din fastlege om du ikke ser det som hensiktsmessig å vente på en mulig vaksine via Oslo universitetssykehus HF.

Ved spørsmål kontakt

MED-studieinfo

Publisert 16. okt. 2020 10:57

Kjære studenter ved medisinsk fakultet på UiO. Hvordan går det med dere?

Nå ønsker vi i Studentveiledningen ønsker å komme i kontakt med dere! Og å være synlige og tilgjengelige for alle som ønsker det.

Vi tilbyr uformelle samtaler på vårt kontor (Domus Medica), på zoom og via mail. Vi kan snakke om alt fra brakkesyken til utveksling, bøker, ensomhet, motivasjon og zoom-livet. Vi har taushetsplikt.

Send oss en e-post, så tar vi det derfra!

Varme hilsener fra Studentveiledningen

Publisert 15. okt. 2020 10:23

Fristen for å søke permisjon for vårsemestret er 1. november. Den samme fristen gjelder for å søke om sykepermisjon med tilbakevirkende kraft for inneværende semester.

Fra 1. oktober har permisjonsreglementet ved UiO blitt samkjørt så langt det lar seg gjøre. For profesjonsstudiet medisin er det derfor viktig å merke seg at man kan søke om inntil to semester generell permisjon fra studieprogrammet uten å oppgi en grunn og uten å legge ved dokumentasjon. Man kan søke om to semester sammenhengende permisjon eller ett semester av gangen. Det vil altså kun bli innvilget generell permisjon inntil ett år i løpet av hele studieprogrammet. Regelen om at man ikke kan søke generell permisjon midt i en modul over flere semestre videreføres.

Søknadsskjema, søknadsfrister, regelverket med mer finner dere her: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon...

Publisert 14. okt. 2020 09:50

Fremtidens leger – en ensartet eller mangfoldig og multikulturell gruppe?

Kan du som er medisinstudent svare på et kort spørreskjema for å hjelpe meg med min masteroppgave? I en befolkning som blir stadig mer mangfoldig og multikulturell vil jeg undersøke om studentpopulasjonen ved medisinstudiet i dag speiler den øvrige befolkningen i Norge.

Deltagelse innebærer at du fylle ut et kort spørreskjema som vil ta under 5 minutter å fylle ut. For ytterligere informasjon om prosjektet kan du lese informasjon fremst i spørreskjema, eller sende meg en e-post.

Vennlig hilsen

Hanna Elise Ellingsen

Medisinstudent kull -16 ved UiT

               

Publisert 13. okt. 2020 09:01

OUS har laget en samling korte filmer som omhandler smittevern i praksis. Anbefales sterkt!

Publisert 5. okt. 2020 15:13

Fakultetet planlegger for at høstens eksamener skal gjennomføres på best mulig måte til tross for utfordringene knyttet til koronapandemien.  Vi har som mål at alle studenter skal få gå opp til eksamen.

Vi arbeider med å finne løsninger for de enkelte eksamenene, og dere vil bli informert så snart eventuelle endringer vedtas. Informasjon skal komme senest fire uker før eksamen og legges ut i Mine Studier

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 10. sep. 2020 11:11

Det er for øyeblikket ikke tillatt å bruke gruppe/undervisningsrommene på OUS og Domus Medica for noe annet enn timeplanfestet undervisning.

Dette gjelder ikke Ferdighetssenteret. For bruk av Ferdighetssenteret henvises det til utsendt informasjon til studentene på modul 3 til modul 8 den 4. og 14. september.

Det er mulig å bruke lesesalsplasser, men disse må bestilles før bruk. Dette kan gjøres under Mine snarveier i Mine studier.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 23. aug. 2020 17:23

Husk fristen for å registrere deg og betale semesteravgiften for høst 2020

Opplever du problemer med dette? Ta kontakt med MED-studieinfo snarest mulig og innen 1.september.

Alle søknader om tilrettelagt eksamen må også sendes inn innen 1. september.

mvh,

MED-studieinfo

Publisert 18. aug. 2020 15:11

Fakultetet arbeider kontinuerlig for å sikre at studenter og ansatte har best mulig smittevern. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i fakultetets smitteverntiltak.

Publisert 14. aug. 2020 17:04

Velkommen til høstsemesteret!

Minner på at alle innen 17. august må ha satt seg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for sitt kull, tatt høstens smittevernkurs for studenter og sendt inn bekreftelsesskjema.

17. august åpner en del av lesesalene på fakultetet for bruk. Det er allerede åpnet for booking nå. Gå inn på Mine studier og se under snarveier for å bestille plass. Det er ikke lov å bruke en plass du ikke har booket pga behov for smittesporing.

Når det gjelder lesesalene på Domus Medica er det ønsket at det ikke spises på selve lesesalene. Vi spør også at man begrenser mengder av eiendeler man tar med inn i salene, bruk bokskapene. Vennligst vask pulten før og etter bruk. Det er rengjøringsmidler på salene.

Inntil videre er det dessverre ikke mulig...

Publisert 7. juli 2020 12:15

Lesesalene i 1. og 2. etasje av Domus Medica (DM) klargjøres til bruk om høsten. Det er fortsatt en del personlige eiendeler som ligger i salene og vi ber at de fjernes fortest mulig og senest innen 2. august.

Etter 2. august vil alt som er igjen bli kastet. Lesesal D (kokos) må også tømmes for personlige eiendeler og vil ikke bli gjenåpnet for bruk før det har blitt gjort.

Det er nå igjen mulig for studenter å komme inn til DM med bruk av adgangskort+kode. Før du går inntil DM eller andre UiO-bygg må du ha bestått smittevernskurset for studenter.

Husk å vaske hender ved ankomst i bygget, å holde minst 1 meter avstand til andre og ikke oppholde deg unødvendig i byggene.

Studenter som vil hente saker i bokskapene har da også mulighet til dette under samme betingelser rundt smittevern.

Til høsten vil lesesalsplasser måtte bookes før bruk pga smittehensyn. Vi satser på at booking av plasser v...

Publisert 30. juni 2020 14:25

Høsten 2020 finner du de anbefalte litteraturlistene for modulene og undervisningsfagene i medisinstudiet i det nye digitale pensumlistesystemet Leganto.

Hva er Leganto?

Leganto er et nettbasert verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer, knyttet til bibliotek-søketjenesten Oria. Tjenesten er til for å lage og publisere litteraturlister, og å finne og se pensumreferanser, og sikrer bedre utnyttelse av alle referansene vi allerede har kjøpt på UiO, både trykte og digitale versjoner.

Hvor finner jeg Leganto?

For medisinstudentene og ernæringsstudentene på ERN1100 er det to måter å logge seg inn i Leganto

1) Via modulens semesterside ved å klikke på knappen «Anbefalt litteratur»

2) Via studentenes Leganto-tjenesteside...

Publisert 27. mai 2020 14:23

Vi heier på våre studenter! Her er et knippe tips, råd og inspirasjon til eksamensinnspurten og hvordan mestre medisinstudiet under pandemien

Vi gleder oss til å se dere igjen!

Hilsen alle oss på Det medisinske fakultet

 

Publisert 27. mai 2020 11:38

Dessverre har ikke UB mulighet til å videreføre prøveavtalen med ClinicalKey Student som ga tilgang til en del av den anbefalte litteraturen elektronisk i to måneder. ClinicalKey Student stenges derfor for bruk 31. mai.

Du kan få hjelp fra Medisinsk bibliotek til å finne fram i litteraturen og få tilgang til alternativ litteratur.
Ta kontakt på medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Listen over anbefalt litteratur finner du på emnesidene til de enkelte fag/moduler. På medisinstudiet er all anbefalt litteratur samlet her 

Vil du se om det finnes elektroniske bøker innen ditt område kan du også selv gå til den elektroniske litteraturen vi har på...

Publisert 14. mai 2020 11:31

SHE (Senter for bærekraftig helseutdanning) utlyser kr 200.000 i stipend til studenter ved Det medisinske fakultet, UiO.

Bidra til utviklingen og sikre en bærekraftig helseutdannelse ved å søke om støtte til DITT prosjekt.

Prosjektene kan være en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Også samarbeid mellom lærere og studenter.

Søknadsdfrist 31. mai 2020

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 20. mars 2020 14:04

Hei,

Vil gjøre oppmerksom på epost med statusoppdatering som ble sendt ut til alle medisinstudenter rett før kl.14.

Mvh,

MED-studieinfo

Publisert 18. mars 2020 10:16

Hei,

(English below)

 

Etter at studentenes tilgang til Domus Medica ble slettet i går 17. mars kl.15 er det en absolutt siste mulighet til å hente bøker fra bokskap ut denne uken dvs innen fredag 20. mars!

Studentene som ønsker å hente bøker må komme denne uken mellom kl.9 og kl.15. De må ringe hovedekspedisjonen på 22 85 10 81 når de er framme for å bli sluppet inn (og for å bli sluppet ut). Studentene skal ikke henvende seg fysisk i hovedekspedisjonen, kun ringe 22851081.

Hovedekspedisjonen er bemannet med tanke på kritiske funksjoner på Institutt for medisinske basalfag og det er dessverre ikke kapasitet til å bruke tid til å slippe inn/ut studenter utover denne uken så det er viktig at studentene overholder denne siste fristen for henting av bøker. Besøk fr...

Publisert 17. mars 2020 09:44

Oppdatering: Byggene ved UiO har vært åpne for dem som skal hente eiendeler, men stenges helt for studenter fra tirsdag 17. mars kl 15.00!

Publisert 13. mars 2020 11:51

UIOs bygninger er låst, det er likevel mulig for studenter og ansatte å bruke kort med kode for å hente bøker og andre viktige ting for å jobbe og studere hjemmefra. NB! Er du omfattet av karantenereglene, eller har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjon e.l., kan du ikke under noen omstendighet gå inn i bygget.

Inntil videre kommer studenter inn med kort og kode for å hente ting, men de skal ikke oppholde seg der. Vektere vil følge med på situasjonen.

Følg nettsiden informasjon til studenter ved MED for oppdatert informasjon.

Publisert 1. mars 2020 16:20

Alle studenter som var i praksis på Øyeavdelingen (OUS - Ullevål) i uke 9 skal være i karantene i 14 dager.

Mer informasjon om koronaviruset for studenter

Publisert 29. feb. 2020 17:07

Les ny informasjon om koronaviruset til deg som student ved Det medisinske fakultet, og spesielt de i praksis hos Øyeavdelingen på Ullevål sykehus. 

 

Publisert 27. feb. 2020 12:44

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo

Publisert 27. feb. 2020 10:00

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Hver sommer blir Blindern campus en dynamisk møteplass for 500 studenter fra 85 land. ISS er en sommerskole preget av opplevelsesbasert akademisk læring i en internasjonal kontekst. Studeter som tar en bachelor- eller mastergrad ved UiO har mulighet til å søke stipendplass på Den internasjonale sommerskole, som foregår i perioden 22.juni-31.juli 2020.

Det vil tilbys et begrenset antall borteboende stipender til Sommerskolens 8 emner på bachelornivå og 7 emner på masternivå til programstudenter ved samtlige fakulteter ved UiO. (Norskundervisning inngår ikke i stipendordningen.)

Alle emner er ECTS-akkreditert, og all undervisning foregår på engelsk.
Sommersemesteret avsluttes med eksamen for studenter som oppfyller kravene.
Studenter som innvilges stipend må ta kontakt med sitt institutt/fakultet for informasjon om innpassing av emnet i sitt studieløp.

Se ...