Beskjeder

Publisert 18. okt. 2021 12:47

Hei,

Det jobbes for å gi et tilbud om influensavaksine til studenter på de kliniske moduler i uke 46. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Studenter med jobb med pasientkontakt ved siden av studiet kan gjerne takke ja til et eventuelt tilbud om influensavaksine fra arbeidsgiver.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 12. okt. 2021 13:20

Kom og finn ut hva slags studentforeninger vi har ved Det medisinske fakultet!

Tid og sted: 15. oktober 11:00-14:00, Domus Medica

Endelig kan vi igjen holde fysisk foreningsdag på Domus Medica! Det blir stands mellom kantinen og Store Auditorium.

Her møter du noen av foreningens engasjerte medlemmer og finner ut hva de driver med. Vi markerer også Verdensdagen for psykisk helse. Kom på stand, ta quiz og vinn premier!

Alle studenter er velkomne, og særlig alle som har fått opptak høsten 2021. 

Publisert 7. okt. 2021 14:26

Ventilasjonsanlegget på Domus Medica vil være stengt en ettermiddag (for test) og fem helger i oktober og november. Årsaken er at det skal fjernes asbest i isolasjon på utsiden av rør i kjeller (kulvert). Denne skal erstattes med annen isolasjon. Tiltaket er forebyggende, det er ingen kjent spredning av asbest per dags dato.

Bygget vil være åpent, men luftkvaliteten vil bli dårlig og temperaturen kan svinge. Vi anbefaler derfor brukere å finne alternative steder, som tilbygget, til å jobbe eller lese disse helgene.

Stengningen berører gamlebygget i Domus Medica, byggetrinn 1 og 2. Domus Medica tilbygg og dyrestallen er ikke berørt, her går ventilasjonsanlegget som normalt.

Tider og datoer for stenging av ventilasjonsanlegget:

  • Torsdag 14. oktober kl. 17 – 21 (testing)
  • Fredag 29. oktober kl. 15 til søndag 31. oktober kl. 18
  • Fredag 5. november til kl. 15 til søndag 7. november kl. 18
  • ...
Publisert 5. okt. 2021 13:59

Hei,

På lesesal B i 1. etasje i DM er det nå mulig å bruke alle plasser i salen. Husk at man fortsatt må booke plassen før den tas i bruk

I tillegg kan man nå booke seg en plass å sitte og lese på pc-rommene i bygget.

Nå er det bare lesesal C hvor det ikke er klart for å ta alle plasser i bruk. Denne meldingen vil oppdateres når det er klar.

I disse dager hvor det snart er eksamen i modul 1 og modul 2 er det forresten fint om studenter på andre moduler heller booker seg inn på plassene på Rikshospitalet eller leser andre steder på UiO enn på Domus Medica.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 4. okt. 2021 16:04

Hei,

Som tidligere annonsert av MFU per epost vil skapene som står i gangen rett utenfor lesesalene i 2. etasje nå midlertidig flyttes til hovedkorridoren i 2. etasje (i nærheten av Lille aud.). De skal flyttes i en kontrollert rekkefølge slik at det blir lettere å finne tilbake skapet.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 1. okt. 2021 11:22

Kjære studenter og ansatte,

Når Norge nå gjenåpnes, vil fakultetet så raskt som mulig komme tilbake til ordinær fysisk undervisning.

Fra og med 11. oktober (uke 41) er hovedregelen at undervisningen ved fakultetet blir avholdt med fysisk oppmøte. Det kan forekomme digitale undervisningsaktiviteter også etter denne datoen.  Dette vil i så fall fremgå av timeplanen og beskjeder gitt i Mine Studier. Så langt som mulig, vil forelesninger bli lagt ut.

Eksamen vil bli gjennomført som planlagt. Merk at fra 1. oktober kan studenter ikke bruke egenmelding for gyldig fravær.

Selv om mange nå er fullvaksinerte, vil vi måtte leve med viruset fremover. De viktigste smittevernstiltakene som fremdeles gjelder er oppsummert på denne siden under profesjonsstudiet i medisin.

Følg også med på ...

Publisert 28. sep. 2021 14:49

Hei,

Siden meterkravet nå har opphørt har vi gått tilbake til vanlig kapasitet på lesesalene på sykehusene. Husk at man fortsatt må booke plassen før den tas i bruk. 'Ikke sitt her'-merking vil fjernes fortløpende, og kan overses så lenge man har fått booket leseplassen.

På Domus Medica settes det nå opp QR-koder på alle plasser. Så fort det er på plass så vil det åpnes opp for booking/bruk av alle plasser.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 27. sep. 2021 09:15

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? Universitetet i Oslo søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

Publisert 24. sep. 2021 17:26

Kjære alle studenter ved Det medisinske fakultet,

Etter regjeringens beskjed om gjenåpning til en normal hverdag med økt beredskap fra og med lørdag 25.09 vil undervisningsaktivitetene ved Det medisinske fakultet, så langt det lar seg praktisk gjøre, bli konvertert fra digital til fysisk undervisning. Det kan imidlertid ta inntil to uker å få lagt om timeplanen og få frigjort og klarert undervisningslokalene.

Detaljert informasjon om endringene i de ulike undervisningsaktivitetene finner dere i timeplanen og i Mine Studier.

Beste hilsen

Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen,

Studiedekaner

Publisert 23. sep. 2021 15:02

(For English version, please see below)

Eiendomsavdelingen (EA) ved UiO skal utføre en styrt stopp av ventilasjonsanlegget. Temperaturen kan svinge noe. I tillegg senkes branngardin mellom Domus Medica gamlebygg og tilbygg.

  • Det vil si at passasjen mellom byggene i nærheten av Eric kaffebar stenges. Ventilasjonen i tilbygget påvirkes ikke, ei heller dyrestallen.
  •  Avtrekksskap må ikke brukes i dette tidsrommet.
  • Du kan kan være i bygget under testingen av ventilasjonsanlegget, men det vil bli dårligere luftkvalitet og redusert temperaturkontroll.

Spørsmål kan stilles til EAs prosjektleder Sahar Årmal på epost

English:

The ventilation system at Domus Medica will be switched off on Thursday 14th October

The ventilation system in the old part of the Domus Medica building will be switched off ...

Publisert 17. sep. 2021 15:02

Fakultetet benytter «digital postkasse” når vi sender vedtakskrev til studenter. Vedtaksbrev sendes når fakultetet bestemmer noe som påvirker deg som enkeltstudent. For eksempel, svar på søknad om permisjon.

Vi benytter også en kryptert løsning for digital postkasse for å verne om personopplysningene dine. For å motta slike brev digitalt må du ha en postkasseløsning, som Digipost eller Eboks.

Skru på varslinger i din digitale postkasse for å få beskjed når du har mottatt et digitalt brev. Om du ikke gjør det, får du ikke beskjed om at du har mottatt et brev og fakultetet må varsle deg manuelt.

Om du ikke har en digital postkasse sender vi vedtaksbrev til adressen du har registrert i Studentweb.

 

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

 

Med vennlig hilsen

Det medisinske fakultet

Publisert 13. sep. 2021 10:15

Fortsatt digitale forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper

I epost fra dekan Ivar P. Gladhaug 20. august ble det varslet om at fakultetsledelsen medio september skulle gjøre en ny vurdering av om man kan gå over til fysisk undervisning etter 20. september også for forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper.

Fakultetsledelsen har nå gjort denne vurderingen i samråd med fakultetets smittevernutvalg og undervisningsledelse.  Saken er også tatt opp med studenttillitsvalgte.

På grunn av økende smittetrykk finner vi det ikke forsvarlig å åpne opp for mer fysisk undervisning så lenge samfunnet holdes på nivå 3. Dette begrunnes med at et større smitteutbrudd kan få konsekvenser for deltakelse i undervisningen og derved omfattende virkning for studieprogresjonen.  Selv om det er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan flere dager gå tapt ved smitte/nærkontakt.

Siden regjeringen h...

Publisert 7. sep. 2021 11:13

Minner på at man ikke skal la personlige eiendeler ligge på lesesalsplasser eller i lesesaler etter bruk av plassen. Bruk bokskapene i byggene.

Pga oppgraderingarbeidet på lesesal D og E i 2.etasje av Domus Medica som starter torsdag 9. september må alle personlige eiendeler som ligger igjen i salene fjernes snarest mulig. 

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 6. sep. 2021 14:25

Oppgradering av lesesalene i 2. etasje av Domus Medica settes i gang torsdag 9. september.

Derfor vil det ikke være mulig å booke/bruke lesesalsplassene i lesesal D og E inntil oppussingen er ferdig. Planlagt ferdigstillelse er 1. november 2021.

Bokskapene rett utenfor lesesalene vil være tilgjengelige etter onsdag og planlegges å bli flyttet i perioden det trengs å arbeide i gangen utenfor lesesalene.

Det jobbes med å få på plass alternative leseplasser på bygget.

Mer informasjon følger angående flytting av bokskap og alternative lesesalsplasser.

Se også tidligere informasjon om prosjektet.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 3. sep. 2021 11:29

Vil minne på at som opplyst i epost fra MFU må man må sette seg opp på et tidspunkt i bookingsystemet for å kjøpe skaplapp: https://tp.uio.no/ressurser/

Velg skaplapp, dato og tidspunkt og trykk bestill. Opplever du problemer, ta kontakt med MED-studieinfo.

Lappene kan hentes på MED-studieinfo i første etasje av Domus Medica. Vent med å betale til du kommer frem til skranken og har fått referansenummer.

Gjerne kjøp lapper til venner/medstudenter for å begrense antall personer som må komme innom.

MED-studietinfo bistår kun i salget, men har ellers ikke noe med skapene å gjøre, så eventuelle spørsmål om skapene rettes til sekretarmfu@gmail.com eller gjennom melding via ...

Publisert 27. aug. 2021 19:40

Vi følger FHIs retningslinjer:

  1. Ubeskyttede skal i karantene i 10 dager. Kan teste seg ut ved å ta en PCR-test etter 7 dager
  2. Beskyttede (1 vaksine) skal ikke i karantene, men teste seg med PCR 3-7 dager etter nærkontakt. Kan møte på undervisning, men vi anbefaler egentesting før deltakelse på undervisning. Må bruke munnbind på sykehusene før test er gjennomført.
  3. Fullvaksinerte skal ikke i karantene, men vi anbefaler egentesting før deltakelse på undervisning.

For alle gjelder at de skal holde seg hjemme og teste seg umiddelbart hvis de får symptomer på korona. ...

Publisert 27. aug. 2021 08:52

Etter mange år hvor både fakultetet og studentene har etterlyst oppussing av lesesalene på Domus Medica ser det nå ut som prosjektet endelig blir satt i gang.

I første omgang er det planlagt å starte oppgraderingen av lesesal D, E og rom 2141 i 2. etasje med tilhørende korridor fra 6. september med ferdigstillelse innen 1. november. Støyende arbeid vil legges tidlig på dagen dvs før kl.9 og eventuelt ekstraordinær støyende arbeider vil varsles om i forkant. Det forventes at støyende arbeid i hovedsak skjer i begynnelsen av byggeperioden og det vil tas hensyn til eksamensperioder.

Det jobbes med å få på plass alternative leseplasser på bygget i perioden det er økt pågang på lesesalsplassene. Lesesalene i 1. etasje og på Rikshospitalet vil være tilgjengelig som vanlig i byggeperioden.

Allerede fra 27. august av vil det bli satt opp flere sittegrupper i fellesarealene på Domus Medica.

Vi kommer tilbake med beskjed når vi har f...

Publisert 24. aug. 2021 12:32

Vi fortsetter med utlevering av selvtester på Domus Medica mandager til fredager kl.9-1130 og 12-14 på MED-studieinfo i 1. etasje til minst slutten av september.

Husk at tilbudet kun er til symptomfrie ansatte og studenter!

Du må skanne en QR-kode med mobilen ved utlevering av test og logge inn med UiO-brukernavn og passord. I tillegg må adgangskort kunne fremvises.

Er det kø oppfordrer vi til å komme tilbake senere.

Vi vil minne på at det fortsatt er viktig at man holder avstand mellom hverandre.

Dette er et frivillig tilbud som ikke skal brukes som et 'coronasertifikat', alle smitteverntiltak må følges uansett. Det er heller ikke et krav å ta en test for å delta på aktiviteter eller undervisning. 

Merk at de som utleverer testen ikke kan svare på spørsmål angående selvtesten eller studier. Alle spørsmål om studier skal rettes til ...

Publisert 23. aug. 2021 10:03

Husk fristen for å registrere deg og betale semesteravgiften for høst 2021.

Opplever du problemer med dette? Ta kontakt med MED-studieinfo snarest mulig og innen 1.september.

Minner på at alle søknader om tilrettelagt eksamen også må sendes inn innen 1. september.

mvh,
MED-studieinfo

Publisert 20. aug. 2021 14:30

Kjære studenter og ansatte,

Vi ønsker dere alle vel møtt tilbake til universitetet og håper dere har hatt en god start på semesteret.

Dessverre vil vår virksomhet fremdeles være preget av korona-tiltak selv om det nå er kommet noen lettelser.

Regjeringen har åpnet opp for at det kan gjøres unntak fra avstandskravet på 1 meter i undervisningen. Det medisinske fakultet har etter rådføring med fakultetets smittevernutvalg bestemt at forelesninger/seminarer/klinikker med hele eller store deler av et studentkull tilstede, og der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes, fremdeles holdes digitalt inntil 20. september.

Dette begrunnes med at vi ikke kan forvente at en tilstrekkelig stor andel studentene er fullvaksinert før medio september. Et større smitteutbrudd kan får konsekvenser for obligatorisk undervisning og derved omfattende virkning for studieprogresjon.  Selv om det nå er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan fl...

Publisert 19. aug. 2021 14:50

Studentsamskipnaden SiO har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi studenter, foreninger og læresteder et skikkelig boost!

Se her for å søke om støtte til aktiviteter og lønn!

 

Publisert 13. aug. 2021 18:12

Selv om det nå blir unntak for 1 meter-kravet i undervisningen ved UiO blir det ikke 100% fysisk undervisning fra mandag 16. august.

Vi starter neste uke som planlagt med digital undervisning og eventuell fysisk undervisning i mindre grupper slik det er oppgitt i timeplanen i Mine studier nå.

Beskjed om endringer kommer samme sted.

Ved spørsmål kontakt MED-studieinfo.

Publisert 10. aug. 2021 14:14

Har du lyst til å vite mer om hva studentmedvirkning er, og hva ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet tenker om dette?

Søk om å bli intervjuer til en kvalitativ undersøkelse hvor ansatte og studenter skal intervjues om nettopp studentmedvirkning!

Til å gjennomføre intervjuene trengs det to studenter – kanskje en av disse studentene er deg?

Frist 22. august 2021. 

Publisert 9. aug. 2021 11:16

Det er fortsatt mulig å hente selvtester på Domus Medica. Husk at tilbudet kun er til symptomfrie ansatte og studenter!

I anledning studie- og semesterstart kan testene hentes mandager til fredager kl.9-1130 og 12-14 på MED-studieinfo i 1. etasje i uke 32 og 33.

Du må skanne en QR-kode med mobilen ved utlevering av test og logge inn med UiO-brukernavn og passord. I tillegg må adgangskort kunne fremvises.

Er det kø oppfordrer vi til å komme tilbake senere.

Vi vil minne på at det fortsatt er viktig at man holder avstand mellom hverandre.

Dette er et frivillig tilbud som ikke skal brukes som et 'coronasertifikat', alle smitteverntiltak må følges uansett. Det er heller ikke et krav å ta en test for å delta på aktiviteter ellerundervisning. 

Merk at de som utleverer testen ikke kan svare på spørsmål angående selvtesten eller studier. Alle spørsmål om studier skal rettes til&nbs...

Publisert 5. juli 2021 12:49

Hei,

Tirsdag 6. juli må Eiendomsavdelingen kutte strøm til deler av bygget i visse perioder.

Strømmen vil bli kuttet ca. 1 time av gangen.

Kl. 1030-1130 blir det strømstans i deler av 2. etasje blant annet lesesalene, grupperom 2139/2140/2141/2134/2135 og fellesområdene i nærheten av disse rom.

Ellers blir 1.,  2,. og 3. etasje biokjemi berørt.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.