Jobb og videre studier

Videre studier

Studiet gir deg anledning til å spesialisere deg i mange retninger, noe som krever en etterutdanning på vanligvis fem år.
Medisinstudiet kvalifiserer for forskerutdanning som fører fram til doktorgrad (ph.d).

Synes du at medisinsk forskning virker spennende, kan du starte med dette allerede i studietiden. Forskerlinjen er et tilbud til deg som er spesielt interessert i forskning, og kan tenke deg en fremtidig forskerkarriere.

Forskerkarriere og helseinnovasjon

Ph.d.-programmet og Forskerlinjen i medisin utgjør de to formaliserte forskerutdanningene ved Det medisinske fakultet.

Vi satser på karriereutviklingsprogram for unge forskere med postdoktorprogrammet .

Helseinnovatørskolen gir forskere verktøy og innsikt i helseinnovasjon.

Se nærmere informasjon om Doktorgrad og forskerutdanning 

Jobb

Ferdige leger vil som oftest arbeide klinisk, for eksempel i allmennpraksis, privat spesialistpraksis, på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Noen velger administrative jobber i for eksempel i Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet for øvrig. Mange velger også å reise ut og arbeide som lege i andre land.

LIS1-stilling for leger

Helsedirektoratet kan svare på henvendelser om LIS1-stilling for leger.

Spesialisering

Legeforeningen informerer om spesialistutdanning for leger. Se gjerne oversikt over spesialiteter.

Spesialistgodkjenning

Du søker om spesialistgodkjenning i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har også ansvar for resertifisering av allmennleger. Se gjerne

Studenter om studiet

Å studere medisin er å studere mennesket: Som biologisk, sosiologisk og psykisk individ. Det hverdagslige og personlige knyttes opp mot globale helsespørsmål. Etiske utfordringer er en del av hverdagen. I løpet av de seks årene studiet varer gjennomgår du en prosess som skal utruste deg til å utøve legeyrket. Medisinstudiet er et studium for den nysgjerrige, medmenneskelige, målrettede, teknisk interesserte og forskningsrettede person. Og hvis du lurer på det - du har tid til et liv utenom studiet også!


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. jan. 2020 13:36