Smittevernprosedyrer for undervisning i medisin høsten 2020

Høsten 2020 er det noe undervisning som går digitalt, og en del undervisning som krever fysisk oppmøte. For å kunne gjennomføre fysisk undervisning på en trygg måte, er det laget prosedyrer for ulike undervisningsaktiviteter som det er helt nødvendig at du som student setter deg inn i.

Som fremtidig helsepersonell er det avgjørende at dere alle forstår viktigheten av gode smittevernsrutiner, og vi håper og tror at dere alle ser hvilken rolle hver og en av dere spiller i arbeidet med å begrense smitte gjennom å følge vedtatte prosedyrer.

Under finner du en oversikt over alle modulene. Gå inn på modulen som gjelder for deg, les og sett deg godt inn i hva som gjelder for deg og ditt kull. Vi ber deg også om å bekrefte via bekreftelsesskjemaet at du har gjort dette senest innen semesterstart.

Modul 1

For medisinstudenter som starter på studiet høsten 2020 (kull H-20):

Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For odontologistudenter som starter på modul 1 høsten 2020

Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For medisinstudenter i termin 2 (kull V-20):

Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For ernæringsstudenter i modul 1, termin 2

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 2

  Medisinstudenter som starter i modul 2 høsten 2020 (Kull H-19)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Odontologistudenter som starter i modul 2 høsten 2020

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For medisinstudenter i termin 2 (kull V-19)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 3

  Studenter som starter i modul 3 høsten 2020 (Kull H-18)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For studenter i termin 2 (kull V-18)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 4

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 5

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 6

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 7

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 8

  Studenter som starter i modul 8 høsten 2020 (Kull H-15)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For studenter i termin 2 (kull V-15)

  Innen 17. august må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Publisert 1. juli 2020 09:49 - Sist endret 17. aug. 2020 11:02