English version of this page

Smittevernprosedyrer for undervisning høsten 2021

Samfunnet er nå gjenåpnet til en normal hverdag med økt berdskap. Dette innebærer at undervisningen etter en omstillingsperiode med klargjøring av timeplaner og rom vil gå tilbake til primært fysiske oppmøter på de ulike undervisningsaktivitetene. 

Generelle råd som gjelder i samfunnet

Selv om mange nå er fullvaksinerte, vil vi måtte leve med viruset fremover. De viktigste tiltakene som gjelder er:

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå
 • Dropp håndtrykk og klemming når dere møtes
 • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på covid-19 eller annen luftveisinfeksjon med lav terskel for å teste deg. Dette gjelder også fullvaksinerte og beskyttede

  Bildet kan inneholde: gjøre, parallell, sirkel, diagram, skråningen.
 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.  
 • Personer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er hjemmeisolerte, kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut forutsatt at de har vært feberfrie i minst 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.  
 • Dersom den som tester positivt ikke har symptomer, teller man 5 døgn fra testdato.  
 • Har du tatt en selvtest som er positiv må du informere kommunen og dine nærmeste, også utenfor husstanden.

  Hva bør du gjøre hvis en nærkontakt har fått påvist covid-19?

  Flytskjema nærkontakter

  Se Oslo kommunes side om koronatest og prøvesvar. 

  Klinisk undervisning på universitetssykehusene

  Du må sette deg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder for klinisk undervisning på universitetssykehusene.

  Det er sykehusenes overordnede retningslinjer som til enhver tid er gjeldene også for medisinstudenter i klinikk.

  OUS: https://ehandboken.ous-hf.no/folder/1352

  Ahus: https://www.ahus.no/koronavirus

  Studenter som har undervisning eller praksis ved andre samarbeidende sykehus forholder seg til retningslinjene ved de respektive sykehusene

  Hvilke retningslinjer forholder jeg meg til når jeg er i praksis?

  Du må sette deg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder på praksisstedet.

  Praksisperioder gjennomføres i:

  • allmennmedisin i modul 1, 2 og 3 
  • psykiatri i modul 5 
  • lokalsykehus og primærhelsetjeneste i modul 7
  • avdelingstjeneste (sykehus og sykehjem) i modul 8 
  • fordypningspraksis i siste elektive periode i 6. studieår

  Ekstra ressurser

  Videoer fra OUS om smittevern og bruk av smittevernsutstyr i praksis

  Publisert 1. juli 2020 09:49 - Sist endret 1. des. 2021 09:00