Smittevernprosedyrer for undervisning i medisin våren 2021

Undervisningen våren 2021 vil være preget av at samfunnet fremdeles må forholde seg til smittevernrestriksjoner. Som høstens undervisning vil det også våren 2021 være noe undervisning som går digitalt, og en del undervisning som vil kreve fysisk oppmøte.

For å kunne gjennomføre fysisk undervisning på en trygg måte, er det laget prosedyrer for ulike undervisningsaktiviteter som det er helt nødvendig at du som student setter deg inn i. 

Noen av disse er du kanskje allerede godt kjent med, mens andre kan være nye ved oppstart i moduler med andre undervisningsformer enn de du har hatt tidligere.

Som fremtidig helsepersonell er det avgjørende at dere alle forstår viktigheten av gode smittevernsrutiner, og vi håper og tror at dere alle ser hvilken rolle hver og en av dere spiller i arbeidet med å begrense smitte gjennom å følge vedtatte prosedyrer.

Under finner du en oversikt over alle modulene. Gå inn på modulen som gjelder for deg, les og sett deg godt inn i hva som gjelder for deg og ditt kull. Vi ber deg også om å bekrefte via bekreftelsesskjemaet at du har gjort dette senest innen semesterstart.

Modul 1

For medisinstudenter som starter på studiet våren 2021 (kull V-21):

Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For ernæringsstudenter som starter på modul 1 våren 2021

Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For medisinstudenter i termin 2 (kull H-20):

Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For odontologistudenter i modul 1, termin 2

  Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 2

  Medisinstudenter som starter i modul 2 våren 2021 (Kull V-20)

  Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Ernæringsstudenter som starter i modul 2 våren 2021

  Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For medisinstudenter i termin 2 (kull H-19)

  Innen 11. januar må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 3

  Studenter som starter i modul 3 våren 2021 (Kull V-19)

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For studenter i termin 2 (kull H-18)

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 4

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 5

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 6

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 7

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Modul 8

  Studenter som starter i modul 8 høsten 2020 (Kull V-16)

  Innen 11. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  For studenter i termin 2 (kull H-15)

  Innen 6. januar  må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

  Ekstra ressurser

  Videoer fra OUS om smittevern og bruk av smittevernsutstyr i praksis

  Publisert 1. juli 2020 09:49 - Sist endret 1. des. 2020 16:38