Journalskriving og instrukser i akuttmottakene

Journalskriving er en viktig del av læringsprosessen. Skriftig materiale angående pasienter er juridiske dokumenter, og det kreves at du setter deg godt inn i regelverket. 

Journalskriving

Regler for journalskriving

Tilgang til elektronisk journalsystem

Veiledning til journalskriving

Journalskjema

Hvordan skrive bedre journaler? - Kompendium med tips for hvordan du skriver journaler fåes kjøpt på Akademika.

Journalskriving i de ulike semestrene

Instrukser i akuttmottakene

Instrukser og rutiner ved sykehusene

Publisert 20. mars 2013 13:15 - Sist endret 13. aug. 2021 13:11