Praktisk veiledning for studenter som skal ta journal i mottak, OUS Ullevål

Journalopptak i akuttmottaket OUS, Ullevål – en praktisk veiledning for medisinstudenter

Rammer                                                             

 • Studentene følger legenes vaktordning/turnus, og blir en del av legeteamet, og kan delta på morgenmøte og ettermiddagsmøte ved vaktskifte.

 • Studentene blir i tillegg inkludert i undervisningen ved legeavdelingene.

  • Medisinsk avdeling 
  • Har morgenmøte hverdager klokken 7:45, 8:30 på lørdag, og klokken 09:00 på  søndag. Ettermiddagsmøte er klokken 19:00.
  • Oppmøtested for morgenmøte er i Auditoriet i 1. etasje, Bygg 3. Ettermiddagsmøte tar plass i  møterommet i mottaket. 
  • Undervisning tirsdag og torsdag fra klokken 8-8:30. 
  • Slagavdelingen (kun termin 2):
   • Har morgenmøte hverdager klokken 8:00, og klokken 9:00 på lørdag og søndag. Ettermiddagsmøte er klokken 15.00 alle dager.
   • Oppmøtested er i møterom "Slag", 1. etasje i bygg 3. 
   • Undervisning hverdager på morgenmøte. 
  • Gastrokirurgisk avdeling (kun termin 2):
   • Har morgenmøte hverdager klokken 7:30, og klokken 9:00 i helgen. Ettermiddagsmøte er klokken 15:00. Det er nå grunnet korinasituasjonen kun enkelte fra vakteamet som møtes fysisk, resten følger møtet digitalt.
   • Oppmøtested er Møterommet i 2. etasje i bygg 5.
   • Undervisning tirsdag og fredag klokken 8.00.
  • Ortopedisk avdeling (kun termin 2):
   • Har morgenmøte hverdager klokken 7:15, og 8:30 på lørdag og søndag. Ettermiddagsmøte holdes klokken 15:00, med unntak av onsdag da møte holdes klokken 16:00.
   • Oppmøtested er i Auditoriet i 1.etasje, bygg 5 til morgenmøte. Møterom i "Ortopedbrakka" utenfor bygg 7 til ettermiddagsmøte. 
   • Undervisning alle hverdager fra klokken 7:30

 

 • Modul 3, termin 1:  

  • Starter med journalopptak på inneliggende pasienter. Journalen anonymiseres i et Word dokument, og leveres til journalretter innen  utgangen av semesteruke 8.

  • Kan starte med journalopptak i akuttmottaket fra semesteruke 9 (kalenderuke 41). Tre journaler skal tas i akuttmottaket.

  • To studenter kan være i akuttmottaket per vakt (morgen/ettermiddag)

  • Egne studentcallinger på avdelingen til journalopptak. Disse hentes ut ved siden av skranken i ekspedisjonen, rett innenfor hovedinngangen til sykehuset.  Studenten skal signere for utlån og ved levering. 

  • Studentcallingene kobles opp mot vaktlag

   • Studentcalling 581-78603 er koblet til vaktlag D

   • Studentcalling 581-78604 er koblet til vaktlag C

 

 • Modul 3, termin 2:

  • Fortrinnsrett til akuttmottaket på Ullevål Sykehus de første 8 semesterukene. 

  • Du skal i dette semesteret skrive 5 indremedisinske innkomsjournaler og 5 kirurgiske innkomstjournaler i akuttmottaket. 

  • Har tilgang til 4 studentcallinger i akuttmottaket per vakt og er knyttet opp mot avdelingen:

   • Indremedisinske journaler 

    • Slag avdelingen: Studentcalling 581-76119

     • Vakthavende med ansvar for student: 581-73871.

     • En student på avdeling per vakt (morgen/ettermiddag)

    • Indremedisinske journaler:

     • Studentcalling 581-76120

     • Er koblet mot vaktlag E

     • En student i akuttmottaker per vakt (morgen/ettermiddag)

   • Kirurgiske journaler: 

    • Gastrokirurgisk journaler

     • Studentcalling: 581-76117

     • Vakthavende med ansvar for student: 581-73830

     • En student per vakt i akuttmottaket (morgen/ettermiddag)

    • Ortopediske journaler:

     • Studentcalling: 581-76118

     • Vakthavende med ansvar for student: 581-73831

     • En student per vakt (morgen/ettermiddag)

 • Grunnet opplæring av nye turnusleger i mottak, så vil akuttmottaket være stengt for studenter de to første ukene i september og i mars. 
     

Informasjon om

Journalopptak og rapportering

Levere journal til retting 

Tips om rapportering 

Tips til et bedre journalopptak 

 1. Journalopptak og rapportering

 2. Levere journal til retting

 3. Tips til et bedre journalopptak

 4. Tips om rapportering

 5. Dips-kurs; Læringsportalen

  LYKKE TIL!

---

 Mottak, OUS

Publisert 13. juni 2012 15:46 - Sist endret 14. juni 2022 14:24