Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich ble lege for å gjøre en forskjell for enkeltmennesker. Nå arbeider han med å forme framtidens spesialisthelsetjenester.

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, halsbånd.

Medisinsk kunnskap og samfunnsmedisinsk forståelse er med i det meste jeg gjør, sier Jan Frich. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Jan Frich

Uteksaminert: 1996 

Nåværende arbeidsgiver og stilling: 

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Hva anser du som dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Et regionalt helseforetak skal sørge for at befolkningen i regionen får gode og likeverdige helsetjenester når de trenger det. Det regionale helseforetaket får årlige oppdrag og mål fra Helse- og omsorgsdepartementet og vår jobb er å omsette disse i praksis.

Jeg har ansvar for fag og forskning, og leder en avdeling med mer enn 60 ansatte. Vi følger opp helseforetak, sykehus, private avtaleparter og avtalespesialister. Vi arbeider med prosjekter for å bedre kvaliteten på tjenestene, og vi legger planer for hvordan helsetjenesten skal se ut om noen år. Pasientens perspektiv er en viktig ledetråd for meg.   

Hva liker du best med jobben din?

– Jobben er svært variert. Mange av sakene vi arbeider med er krevende, og jeg synes det er fint å bidra til å stake ut retning og se at vi er med på å gjøre en forskjell.

Jeg har arbeidet som kliniker i 20 år og har kjent på gleden av å løse floker og å stille riktig diagnose. Jobben jeg har nå byr på mange av de samme utfordringene jeg møtte i klinikken. Nå er det helsetjenesten som er «pasienten».

Hvordan er utdanningen din fra medisinstudiet relevant i denne jobben?

– Medisinstudiet er et flott og rikt studium. Du trenes i evnen til å vurdere fakta, resonnere, se ting i en sammenheng og å møte mennesker i ulike situasjoner. Dette er relevant i jobben min nå.

Under studiet var jeg engasjert i studentpolitikk, var revysjef, var med i Medicinsk Paradeorchæster og Sangvinerne, drev med forskning og var redaktør i Æsculap. Jeg lærte mye om samspill og ledelse gjennom alt dette.

Hvorfor valgte du å studere medisin?

– Mor arbeidet som operasjonssykepleier og far var økonom. Da jeg var 19 år virket det mer spennende å arbeide på et sykehus enn å drive med økonomi, selv om jeg i dag ser at alt henger sammen med alt. Jeg var nok først og fremst motivert av at jeg som lege kunne gjøre en forskjell, helt konkret, for enkeltmennesker.  

Kan du kort fortelle litt om hva du har gjort etter medisinstudiet, og hvorfor du har tatt de valgene du har tatt?

–  Jeg har vært nysgjerrig på fagets mange muligheter. Jeg fikk et stipend og studerte medisinsk antropologi i London og jeg har tatt en mastergrad i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Jeg er spesialist i nevrologi og har arbeidet med sjeldne og arvelige nevrologiske sykdommer som overlege ved Oslo universitetssykehus. Jeg har forsket innen nevrologi, helseledelse og samfunnsmedisin.

I mange år var universitetet min hovedarbeidsplass. Jeg har engasjert meg i medisinsk utdanning, studieplanarbeid og etableringen av en nasjonal delprøve i medisin. Større valgfrihet i medisinstudiet er noe jeg har brent for og som jeg var med å få innført. Jeg har vært gjesteprofessor ett år ved Yale-universitetet i USA. I 2017 åpnet det seg en spennende mulighet i Helse Sør-Øst RHF.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

– Kjenn etter hva som engasjerer deg. Dette kan være litt ulike ting avhengig av hvor du er i ditt faglige og personlige liv. Menneskene er viktig! Oppsøk kolleger og mentorer du synes det er fint å arbeide med, de som byr på seg selv og inspirerer deg. Det vil åpne seg muligheter du ikke visste om. Medisinens hus har mange rom.

Publisert 4. jan. 2021 12:31 - Sist endret 9. jan. 2021 18:24