Forsker på hjertesykdommer og underviser i medisin

– Det er et privilegium å utdanne fremtidens leger.  Samtidig er det en rekke uløste utfordringer i medisinen, som at vanlige hjertesykdommer i dag ikke har noen god behandling. Det vil Jan Magnus Aronsen gjøre noe med.

Jan Magnus Aronsen er førsteamanuensis og forsker ved UiO. Foto: Johanne Landsverk

Jan Magnus Aronsen

Uteksaminert: 2009

Arbeidsted og stilling: 

Førsteamanuensis og gruppeleder i eksperimentell kardiologi på Avdeling for molekylærmedisin ved Universitetet i Oslo, og forsker ved Farmakologisk institutt på Rikshospitalet.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Den ene hovedoppgaven er forskning, hvor vi forsøker å bestemme sykdomsmekanismer for ulike hjertesykdommer, og forsøke å utvikle nye behandlinger for disse gjennom å motvirke sykdomsmekanismer. Den andre hovedoppgaven er å undervise medisinstudenter, med fokus på organfysiologi og bruk av legemidler.

Hva liker du best med jobben din?

– Å jobbe med det faget og forskningsfeltet jeg synes er mest spennende sammen med utrolig dyktige studenter og kollegaer.  Samtidig er det en rekke uløste utfordringer i medisinen, blant annet er det vanlige hjertesykdommer som i dag ikke har noen god behandling. Å jobbe med å utvikle fremtidens behandling for sykdom synes jeg er motiverende og spennende.

Hvordan er utdanningen din fra medisinstudiet relevant i denne jobben?

– Medisinstudiet gjorde at jeg som lege både fikk oversikt over faget som helhet, og at jeg fikk fordypet meg i hjertesykdommer som jeg synes var mest spennende. Dette gjør jo at jeg kan undervisere medisinstudenter, samtidig som vi bruker faget til å forske på hvordan vi kan utvikle nye behandlinger for fremtidens hjertepasienter.

Vi gjør blant annet ulike hjertekirurgiske teknikker, avanserte blodtrykksmålinger, ultralyd av hjertet og ulike laboratoriemålinger i forskningen vår.

Hvorfor valgte du medisin, og hva likte du spesielt godt ved studiet?

Jeg har vært opptatt av naturvitenskap siden jeg begynte på skolen. Jeg likte spesielt fysikk og biologi, og da jeg begynte å studere medisin synes jeg koblingen mellom elektrisk aktivitet og mekanisk pumpefunksjon i hjertet var ekstra spennende.

– Jeg fordypet meg derfor i hjertesykdommer og behandling av disse, med særlig fokus på hjerterytmeforstyrrelser. Jeg likte spesielt også det gode miljøet på studiet og fakultetet, og at medisinfaget i så stor grad gjør at man får prøvd og utviklet mange sider av seg selv – fra ren naturvitenskap til mellommenneskelige utfordringer med all sin kompleksitet.

Hvorfor valgte du Forskerlinjen mens du studerte medisin?

– Forskerlinjen vil si at du bruker et ekstra år på selve studiet, men til sammen et år kortere på å fullføre både medisinutdanning og doktorgrad. Forskerlinjen er i praksis at du jobber som doktorgradsstudent ved siden av medisinstudiet, og gjør at du får innføring i ulike forskningsmetoder i tillegg til at du selv gjør forskning i det feltet man velger.

– For min del gjorde Forskerlinjen at jeg fikk dypdykket i det temaet jeg synes var mest spennende. I løpet av årene på Forskerlinjen jobbet jeg med en rekke spennende forskningsprosjekter og dyktige forskere som har vært til stor inspirasjon, og fått muligheten å gå videre i dybden av og utvikle de feltene jeg har synes har vært mest spennende og nyttige. Den nære koblingen mellom grunnforskning og muligheter for framtidig nytteverdi hos hjertepasienter var en viktig motivasjonsfaktor.

Hvilke muligheter har du når du er ferdig utdannet ved medisinstudiet?

– De aller fleste vil jo jobbe som lege i helsevesenet, blant annet på sykehus eller som fastlege. Men mulighetene er mange, mange jobber også med forskning eller for å bedre helse i samfunnet, blant annet gjennom å jobbe i offentlig forvaltning eller i næringslivet.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

Mitt beste tips er å begynne å studere det faget man synes er mest spennende, jobbmulighetene er gode etter de fleste studier. De aller fleste får en spennende jobb de trives i etter endt medisinstudium, det er jeg ganske trygg på.

Publisert 19. nov. 2020 16:20 - Sist endret 1. des. 2020 17:18