Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Studenter ved profesjonsstudiet i medisin deltar i undervisning lagt til Radiumshospitalet i modul 3,  modul 6 og modul 8. Det er også praksissted for medisinstudenter.

Studiefasiliteter

  • Undervisningssenter - E-bygget, Strålebygget - rom 406
  • Auditoriet - Ligger i underetasjen, U2 bygg B
  • Garderober - Det er et krav at alle bruker hvit frakk når de har klinisk smågruppeundervisningen. Ved oppmøte til smågruppeundervisning vil studentene bli vist til garderober.
  • Kantine - Kantinen ligger i 9. etasje, B-bygget 

Studenter henvises til studiefasiliteter på våre andre studiesteder.

Studieadministrasjon

Modulkoordinator kan kontaktes vedrørende undervisning og timeplanlegging.

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 29. okt. 2021 09:03