Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

OUS, Rikshospitalet

Studiefasiliteter

Frakker og annen bekledning

I all klinisk smågruppeundervisning kreves det at man bruker hvit frakk. Denne kan hentes i depoet utenfor studentgarderobene i underetasjen. På noen poster / avdelinger kreves hvit skjorte og bukse kreves i tillegg.

ID-kort

For å få tilgang til studentfasilitetene ved Rikshospitalet behøver studentene egne id-kort for Rikshospitalet. Disse utdeles fra modul 1. Det blir organisert felles billedtaging i begynnelsen av semesteret. De som har id-kort fra før (bl.a. odontologistudenter) vil få sine id-kort kodet om. Kortet vil være gyldig til forventet sluttdato for studiet. Ved permisjon fra studiet må gyldigheten på id-kortet forlenges. Studenter må ta kontakt med Oxana Rødnes for rekvisisjon. ID-kort-kontoret ligger i C-avsnittet, rom C3.1031. Husk å ta med studiebevis!

Åpningstider:
Mandag kl. 08.00-12.00

Tilgjengelige lokaler

Ferdighetssenteret

Ferdighetssenteret ligger i undervisningsfløyen på Rikshospital og er ca. 300m2 stort fordelt på ulike kurssaler for trening i praktiske prosedyrer samt kommunikasjonstrening. Kurssalene inneholder dukker, modeller samt undersøkelsesbenker/ utstyr for praktisk øvelse i de forskjellige prosedyrer som studentene skal lære å beherske. Studentene har tilgang til Ferdighetssenteret hele døgnet ved hjelp av id-kortene sine.

I samarbeid med de kliniske undervisere vil øvelsen på prosedyrene foregå integrert med den pasientrettede undervisningen på de ulike avdelingene. Ferdighetssenteret vil også være et senter for utvikling og bruk av informasjonsteknologi i medisinsk utdannelse. Ved å benytte datamaskiner og kommersielle / egenproduserte multimediale opplæringsprogram kan studentene få tilgang til et viktig supplement i opplæringen av ferdigheter. Dataprogrammene muliggjør standardisering av de ulike prosedyrer, samt gir studentene erfaring i bruk av informasjonsteknologi – det siste anses av stor betydning for fremtidig yrkesutøvelse. Ved Det medisinske fakultet, UiO, foregår det en bevisst satsing på bruk av informasjonsteknologi i undervisningen, med utvikling av fjernsynstilbud, digitalisering av pensum og utvikling av multimedia læreprogram. Denne satsingen har ført til at fakultetet er et nasjonalt ledende senter for utvikling og bruk av IT i medisinsk utdannelse. Dette arbeidet vil videreføres i regi av Ferdighetssenteret.

  •  Garderobe og bokskap

Studentgarderober og bokskap finnes i underetasjen i B1-avsnittet. De er forbeholdt studenter som har klinisk smågruppeundervisning ved Rikshospitalet.

  • Kollokvierom

Det finnes grupperom/kollokvierom i M-etg. (over Store aud.) i B-avsnittet. Disse vil bli brukt til PBL-undervisning, men er også tilgjengelig for studentene når de er ledig. Reservasjonsliste vil bli slått opp utenfor hvert rom hver fredag.

  • Auditorium

Store auditorium ligger i B2-avsnittet ved hovedinngangen og har 398 plasser. Øvrige auditorier finnes i underetasjen i B1. Grønt auditorium har 90 plasser, rødt og blått auditoriun har 120 plasser. Rikshospitalet har også en rekke mindre auditorium / undervisningsrom. Reservasjon av rommene gjøres hos bookingansvarlig på e-postadressen rom-booking@rh.uio.no.

  • Lesesal

Det er 3 lesesaler ved Rikshospitalet med til sammen 150-160 plasser. De ligger i studentarealet ved Ferdighetssenteret (B-avsnittet , 1. etg.)


Servicetilbud

Kantine

Du finner kantinen i 1. etasje i B2-avsnittet.

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek (UMH) er en del av Universitetsbiblioteket i Oslo og ligger i 1 etasje i B2-avsnittet. Her får du hjelp til litteratursøk. I tillegg til bøker og tidsskrifter finner du DVD'er, histologiske og patologiske snitt, kranier og PC'er til bruk for medisinsk informasjonssøk. Biblioteket har også elektronisk versjon av mange tidsskrifter og bøker. Se også bibliotekets kurstilbud.

Publisert 11. juli 2012 13:49 - Sist endret 24. nov. 2020 13:09