English version of this page

Smittevernprosedyrer for undervisning

Generelle smittevernsråd 

Lenke til FHI - https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

  • Alle som er syke med nyoppståtte luftveissymptomer bør holde seg hjemme 
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer. Les mer om økt risiko her https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

Klinisk undervisning på universitetssykehusene

Det er sykehusenes overordnede retningslinjer som til enhver tid er gjeldene også for medisinstudenter i klinikk, og studenter må sette seg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder for klinisk undervisning på universitetssykehusene.

Ved Covid-19-sykdom

Hold deg hjemme i minst 4 døgn, og til du har vært feberfri i minst 24 timer. Munnbind skal brukes i klinikken til det har gått 7 døgn etter symptomstart (gjelder alle luftveissymptomer). Hentet fra https://ehandboken.ous-hf.no/document/145218

Retningslinjer

OUS: https://ehandboken.ous-hf.no/folder/1352

Ahus: https://www.ahus.no/koronavirus

Studenter som har undervisning eller praksis ved andre samarbeidende sykehus forholder seg til retningslinjene ved de respektive sykehusene

Hvilke retningslinjer forholder jeg meg til når jeg er i praksis?

Du må sette deg inn i og følge smittevernsreglene som gjelder på praksisstedet.

Praksisperioder gjennomføres i:

  • allmennmedisin i modul 1, 2 og 3 
  • psykiatri i modul 5 
  • lokalsykehus og primærhelsetjeneste i modul 7
  • avdelingstjeneste (sykehus og sykehjem) i modul 8 
  • fordypningspraksis i siste elektive periode i 6. studieår

Ekstra ressurser

Videoer fra OUS om smittevern og bruk av smittevernsutstyr i praksis

Publisert 1. juli 2020 09:49 - Sist endret 30. juni 2022 12:29