English version of this page

Smittevernprosedyrer for undervisning høsten 2021

Undervisningen ved oppstart av høstsemesteret 2021 vil fremdeles bære preg av at samfunnet må forholde seg til smittevernrestriksjoner. Vi har god tro på at undervisningen vil kunne normaliseres i løpet av høstsemesteret, men vi vet ikke når tid dette kan skje. I starten av semesteret vil endel undervisning fremdeles gå digitalt, og en del undervisning vil kreve fysisk oppmøte.

For å kunne gjennomføre fysisk undervisning på en trygg måte, er det laget prosedyrer for ulike undervisningsaktiviteter som det er helt nødvendig at du som student setter deg inn i. 

Noen av disse er du kanskje allerede godt kjent med, mens andre kan være nye ved oppstart i moduler med andre undervisningsformer enn de du har hatt tidligere.

Som fremtidig helsepersonell er det avgjørende at dere alle forstår viktigheten av gode smittevernsrutiner, og vi håper og tror at dere alle ser hvilken rolle hver og en av dere spiller i arbeidet med å begrense smitte gjennom å følge vedtatte prosedyrer.

Under finner du en oversikt over alle modulene. Gå inn på modulen som gjelder for deg, les og sett deg godt inn i hva som gjelder for deg og ditt kull. Vi ber deg også om å bekrefte via bekreftelsesskjemaet at du har gjort dette senest innen semesterstart.

Modul 1

For medisinstudenter som starter på studiet høsten 2021 (kull H-21):

Innen 9. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For odontologistudenter som starter på studiet høsten 2021

Innen 9. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For medisinstudenter i termin 2 (kull V-21):

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For ernæringsstudenter i termin 2

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 2

Medisinstudenter som starter i modul 2 høsten 2021 (Kull H-20)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Odontologistudenter som starter i modul 2 høsten 2021

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For medisinstudenter i termin 2 (kull V-20)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 3

Studenter som starter i modul 3 høsten 2021 (Kull H-19)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For studenter i termin 2 (kull V-19)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 4

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 5

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 6

Information in English

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 7

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Modul 8

Studenter som starter i modul 8 høsten 2021 (Kull H-16)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

For studenter i termin 2 (kull V-16)

Innen 16. august, eller senest før du møter til fysisk undervisning, må du bekrefte at du har satt deg inn i alle smittevernstiltak som gjelder for ditt kull. Dette gjør du ved å:

Ekstra ressurser

Videoer fra OUS om smittevern og bruk av smittevernsutstyr i praksis

Publisert 1. juli 2020 09:49 - Sist endret 26. aug. 2021 12:12