Annen gruppeundervisning

Annen type gruppeundervisning har 20-25 studenter i hver gruppe, og kan benyttes i fag/temaer som egner seg spesielt for det. For eksempel i ferdighetstrening, psykiatri, klinisk kommunikasjon, analyse av forskningsdata og medisinsk etikk.

 

Publisert 29. mars 2016 12:33