Kasuistikkbasert læring

Kasuistikkbasert læring (kbl) er læring ved bruk av reelle sykehistorier. Hensikten er å trene studentene i differensialdiagnostiske overveielser, klinisk resonnement og beslutninger på basis av medisinsk kunnskap tilsvarende det som skjer i klinisk virksomhet.

Kbl-undervisningen gjøres i lærerledede grupper. Før møtet presenteres en kasuistikk som tar utgangspunkt i relevante læringsutbytter, sammen med eventuelle deloppgaver/kasuistikker. Med kasuistikken følger det informasjon som trinnvis kan gis ut i løpet av gruppemøtet. Det være seg ulike blodprøvesvar, røntgenbilder, biospisvar og lignende. Fokus i diskusjonen skal være på differensialdiagnostiske overveielser, alvorlighetsgrad, og behov for ytterligere informasjon som røntgen, blodprøvesvar, urinundersøkelser, biopsi eller andre undersøkelser for å komme videre i klinisk resonnement og beslutninger. Forslag til behandling, oppfølgning eller forebyggende tiltak og lignende bør diskuteres, sammen med en drøfting av på hvilket nivå i helsetjenesten pasienten bør følges.  

Publisert 3. juli 2014 20:47 - Sist endret 9. mars 2015 14:21