Klinikker

For større grupper av studenter, eventuelt hele kullet. Det presenteres en eller flere pasienter, som enten er til stede eller presenteres muntlig på video e.l. Det kliniske tilfellet kan være utgangspunkt for å diskutere diagnostikk eller behandling eller være innfallsport til et mer teoretisk emneområde.

I faget psykiatri foregår klinikkene i grupper på 7-9 studenter (basisgrupper). 

Publisert 8. jan. 2013 10:26