Seminar

Seminar er en undervisningsform som benyttes i flere semestre. Seminarene skal gi en mest mulig helhetlig behandling av sentrale temaer i semesteret. Det er en forutsetning at undervisningen ikke bare gis i form av forelesninger, men er kombinert med studentaktiviserende tiltak (praktiske øvelser/ presentasjoner forberedt av studenter/ gruppearbeid/ summegrupper/ diskusjoner i plenum).
 

Publisert 8. jan. 2013 10:27