Simuleringer

Simuleringer i ulike situasjoner i sentraliserte og spesialiserte lokaler, fra enkle situasjoner med øving og opplæring i kliniske ferdigheter (intravenøs tilgang, arteriepunksjon, spinalpunksjon, suturering, kateterisering, blodtrykksmåling, auskultasjon osv), hjerte- og lungeredning til avansert simulering ved fødsel, ulykker, hjertestans osv. Simulering kan også benyttes i for eksempel opptrening i visittgang, pasientundersøkelser, pasientbehandling, pasientkommunikasjon, tverrprofesjonell kommunikasjon, ledelse og teamtrening. I simulering brukes manikins, deler av manikins, sjeldnere standardiserte pasienter.

 

Publisert 29. mars 2016 12:39 - Sist endret 29. mars 2016 12:39