Klinisk smågruppeundervisning

Studenter som undervises av en lærer i små grupper (2 - 8 studenter) i pasientsituasjoner ved sykehusavdeling eller poliklinikk, eventuelt i helseinstitusjoner utenfor sykehus.

Publisert 8. jan. 2013 10:30