Avdelingstjeneste

Studentene har enkeltvis eller i små grupper avtalt tilstedeværelse i sykehusavdeling eller poliklinikk der de arbeider med tildelte oppgaver (f.eks. journalskriving, praktiske prosedyrer, annet arbeid i avdelingen) og/eller får anledning til å assistere og observere leger i deres arbeid.

Publisert 8. jan. 2013 10:31