Utdanning, danning og oppvekst (studieretning)

Studiet tar et dypdykk i pedagogisk forskning om barn og unge, danning, demokratisering, læreplanstudier og didaktikk. Du får mulighet til å delta i aktuelle forsknings- og evalueringsprosjekter i samarbeid med landets ledende pedagogiske forskningsmiljø.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

"Annerledes og nytt om pedagogiske spørsmål"

Professor Torill Strand er faglig ansvarlig for studieretningen UDO. Hun vil med studieretningen, invitere deg til å strekke deg lenger, dykke dypere og til å tenke nytt og kritisk om pedagogiske spørsmål.