Tidligere studieordninger

Det er oppstartstidspunktet som avgjør hvilken studieordning du skal følge.

Programplan for studenter som begynte på studiet tidligere enn høsten 2010 (studieordning 2003-v2010)

Studenter som følger denne studieordningen må fullføre studiet innen utgangen av 2013. Senere fullføring vil medføre at man må søke om overgang til ny studieordning. Forlengelse gis bare etter begrunnet og dokumentert søknad.

 

4. semester PED4190 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
3. semester PED4001 – Masteroppgaveforberedende kurs (nedlagt) PED4010 – Statistikk (nedlagt) PED4022 – Pedagogikk som vitenskap (nedlagt) (PED4020)
2. semester PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (nedlagt)
1. semester PED4100 – Teori og praksis - Pedagogisk-psykologisk rådgivning (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Publisert 16. feb. 2018 13:18