Alle utvekslingsavtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Viser 1–84 av 84 avtaler
Utvekslingsavtale mellom Land Nivå
James Cook University og Institutt for biovitenskap Australia Bachelor
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for biovitenskap Belgia Bachelor og Master
Universiteit Gent og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Belgia Bachelor, Master og Ph.d.
Université Laval og Institutt for biovitenskap Canada Bachelor og Master
University of Saskatchewan og Fysisk institutt Canada Bachelor og Master
Københavns Universitet og Farmasøytisk institutt Danmark Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for geofag Danmark Bachelor og Master
Åbo Akademi og Farmasøytisk institutt Finland Master og Ph.d.
ECE Paris École d'Ingénieurs og Institutt for informatikk Frankrike Bachelor og Master
Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) og Institutt for geofag Frankrike Master
École Normale Supérieure de Lyon og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Frankrike Master og Ph.d.
Sorbonne Université og Institutt for informatikk Frankrike Bachelor og Master
Sorbonne Université og Matematisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université de Savoie Mont Blanc og Institutt for geofag Frankrike Bachelor
Université de Strasbourg og Institutt for geofag Frankrike Bachelor og Master
Université de Technologie de Troyes og Fysisk institutt Frankrike Master
Université Grenoble Alpes og Fysisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université Grenoble Alpes og Institutt for geofag Frankrike Bachelor og Master
Université Paris XI Sud - Orsay og Fysisk institutt Frankrike Bachelor og Master
Université Paris XI Sud - Orsay og Institutt for biovitenskap Frankrike Bachelor
University of Crete og Institutt for biovitenskap Hellas Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Catania og Institutt for geofag Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Milano og Fysisk institutt Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Milano og Institutt for biovitenskap Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Pavia og Farmasøytisk institutt Italia Master
Università degli Studi di Perugia og Institutt for biovitenskap Italia Bachelor, Master, Ph.d., Profesjonsstudium og Spesialist
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' og Institutt for informatikk Italia Bachelor og Master
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" og Matematisk institutt Italia Master
Università degli Studi di Torino og Institutt for informatikk Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Trento og Fysisk institutt Italia Bachelor, Master og Ph.d.
Università degli Studi di Trieste og Farmasøytisk institutt Italia Master
Università degli Studi di Verona og Institutt for informatikk Italia Bachelor og Master
Università di Bologna og Farmasøytisk institutt Italia Master
Università di Camerino og Farmasøytisk institutt Italia Master og Ph.d.
Nagoya University og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Japan Bachelor og Master
Hanzehogeschool Groningen og Institutt for biovitenskap Nederland Bachelor
Universiteit Utrecht og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Vrije Universiteit Amsterdam og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Nederland Bachelor og Master
Wageningen Universiteit og Institutt for geofag Nederland Bachelor
Universitatea din Bucuresti og Institutt for geofag Romania Master
University of Ljubljana og Institutt for biovitenskap Slovenia Bachelor
Universidad de Cantabria og Fysisk institutt Spania Bachelor og Master
Universidad de Córdoba og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor
Universidad de Murcia og Fysisk institutt Spania Bachelor og Master
Universidad de Valencia og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor
Universitat de Barcelona og Institutt for biovitenskap Spania Bachelor og Master
University of Birmingham og Institutt for geofag Storbritannia Bachelor
University of Bristol og Institutt for geofag Storbritannia Bachelor
University of Cambridge og Kjemisk institutt Storbritannia Bachelor
University of Plymouth og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Storbritannia Bachelor
École Polytechnique Fédérale de Lausanne og Matematisk institutt Sveits Bachelor og Master
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) og Institutt for geofag Sveits Bachelor og Master
Université de Fribourg og Institutt for geofag Sveits Bachelor og Master
Université de Neuchâtel og Institutt for geofag Sveits Bachelor og Master
Göteborgs universitet og Farmasøytisk institutt Sverige Master
University of Cape Town og Senter for entreprenørskap Sør-Afrika Master
Korea University og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sør-Korea Bachelor og Master
Czech Technical University in Prague og Fysisk institutt Tsjekkia Bachelor, Master og Ph.d.
Acibadem University og Institutt for biovitenskap Tyrkia Bachelor, Master og Ph.d.
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau og Institutt for geofag Tyskland Bachelor
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Farmasøytisk institutt Tyskland Master og Ph.d.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og Institutt for geofag Tyskland Bachelor
Eberhard Karls Universität Tübingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor og Master
Freie Universität Berlin og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg og Institutt for geofag Tyskland Bachelor og Master
Georg-August-Universität Göttingen og Matematisk institutt Tyskland Bachelor og Master
Heinrich-Heine-Univerzität Düsseldorf og Institutt for biovitenskap Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Hochshule für Technik und Wirtschaft Berlin og Institutt for informatikk Tyskland Bachelor og Master
KIT - Karlsruher Institut für Technologie og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Ludwig-Maximilians-Universität München og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tyskland Bachelor, Master og Ph.d.
Technische Universität Darmstadt og Matematisk institutt Tyskland Bachelor og Master
Technische Universität Kaiserslautern og Matematisk institutt Tyskland Bachelor og Master
Technische Universität München og Institutt for informatikk Tyskland Bachelor og Master
Universität Hamburg og Institutt for biovitenskap Tyskland Bachelor
Universität Mannheim og Matematisk institutt Tyskland Bachelor og Master
Universität Potsdam og Institutt for geofag Tyskland Bachelor og Master
Universität Stuttgart og Institutt for informatikk Tyskland Bachelor og Master
Westfälische Wilhelmsuniversität Münster og Farmasøytisk institutt Tyskland Master og Ph.d.
Michigan State University og Fysisk institutt USA Bachelor og Master
San José State University og Institutt for informatikk USA Bachelor
University of California Berkeley og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet USA Bachelor og Master
University of California Berkeley og Institutt for biovitenskap USA Bachelor
University of Minnesota Twin Cities og Institutt for biovitenskap USA Bachelor og Master
Universität Wien og Institutt for informatikk Østerrike Bachelor og Master