Disse har tilgang til å bruke Nettskjema

Her er en oversikt over de som har tilgang til å lage skjema og samle inn data med Nettskjema.no. Se også priser for Nettskjema.

Universiteter og høyskoler i Norge 

Dersom du har en aktiv FEIDE-bruker ved et Universitet eller Høyskole som har avtale om bruk av Nettskjema, har du fri bruk av tjenesten. Dette gjelder både studenter og ansatte. Det er en forutsetning at innsamlingen er ansatt eller studie -relatert.

Oversikt over Universiteter og høyskoler med avtale om bruk

 • AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Ansgar - Ansgar Bibelskole og Ansgar Høyskole
 • BI - Handelshøyskolen BI 
 • HiM - Høgskolen i Molde
 • Hivolda - Høgskulen i Volda
 • HiØ - Høgskolen i Østfold
 • INN - Høgskolen i Innlandet
 • Kristiania - Høyskolen Kristiania
 • KRUS - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
 • MF vitenskapelig høyskole
 • NLA Høgskolen
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NORD - Nord Universitet
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet - Oslo Metropolitan University
 • PHS - Politihøyskolen
 • UiA - Universitetet i Agder
 • UiS - Universitetet i Stavanger
 • UiT - Norges arktiske universitet
 • UNIS - The University Centre in Svalbard 
 • USN - Universitetet i Sørøst-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole 

Sykehus og forskningsinstitusjoner

En rekke forskningsinstitusjoner har avtale om bruk av Nettskjema. Disse avtalene er lukket til et gitt antall lisenser, og fakturaer øker ved økt bruk. 

For å få tilgang til å logge inn med med denne avtalen, må du søke om at din IDportenbruker får tilgang til Nettskjema.

Oversikt over sykehus og forskningsinstitusjoner med avtale om bruk

 • FHI - Folkehelseinstituttet
 • ISF - Institutt for samfunnsforskning
 • NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
 • NSD - Norsk senter for forskningsdata
 • HL-senter - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
 • R-Bup - Øst og Sør, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • NORCE - Norwegian Research Centre
 • NOKUT - Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen
 • Vestre Viken HF
 • Sykehuset innlandet
 • NTNU -samforsk
 • Landbruksdirektoratet
   

Forskere som samler inn data til TSD

Som Bruker av TSD kan du bestille tilgang til Nettskjema. Du har da ikke anledning til å samle inn data uten at de sendes til TSD.

For å kunne lage skjema må du søke om at din IDportenbruker får tilgang til Nettskjema. I denne søknaden huker du av for at du skal samle inn data til TSD.

Du bruker din TSD-bruker inne i Nettskjema for å aktivere skjema mot TSD.

Se oversikt over avtaler for priser for TSD.

Publisert 4. feb. 2021 13:23 - Sist endret 2. juli 2021 15:23