Brukeradministrasjon

Brukaradministrasjon handlar om:

  • Administrasjon og vedlikehold av brukarkontoar
  • Administrasjon og vedlikehold av grupper (IT-tilgangar)
  • Automatikk for studentar og ansatte

Brukaradministrasjon utførast i hovudsak med automatikk og av lokale IT-ansvarlege. Administrering av brukarkontoar ved UiO skjer i brukaradministrasjonssystemet Cerebrum, i samsvar med UiO sine retningslinjer. Du administrerer med verktøya bofh og  Brukerinfo.

Ta i bruk

Kan brukast av IT-tilsette.

Kven kontaktar eg?

Trenger du hjelp fra nokon, men veit ikkje kven?