Brukeradministrasjon

Brukaradministrasjon omfatter:

  • Administrasjon og vedlikehold av brukarar
  • Administrasjon og vedlikehold av grupper
  • Automatikk for studentar og ansatte

Brukaradministrasjon utførast av lokale IT-ansvarlege ved UiO. Administrering av brukarkontoar ved UiO skjer i brukaradministrasjonssystemet Cerebrum, i samsvar med UiO sine retningslinjer. Verktøya bofh og  Brukerinfo brukast i kommunikasjonen med Cerebrum.

Ta i bruk

Kan brukast av IT-tilsette.

Kven kontaktar eg?

Trenger du hjelp fra nokon, men veit ikkje kven?