English version of this page

Educloud Research

Hva er Educloud Research?

Educloud Research er en prosjektorientert selvbetjeningsplattform for forskningsprosjekter og samarbeid i forskning. Educloud Research gir tilgang til:

  • Et arbeidsmiljø for forskningsprosjekter som har deltakere fra flere institusjoner og land
  • Lagring som er tilgjengelig fra hvor som helst, fra hvilken som helst enhet og deles mellom prosjektbrukere og prosjektplattformer (Windows, Linux, HPC)
  • Et lavterskel HPC-system som tilbyr batch job submission (SLURM) og interaktive noder, og som har tilgang til samme lagringsplass som Windows- og Linux-ressursene som er tilgjengelige for prosjektet

Mer om Educloud Research

Du finner all informasjon om Educloud Research på det engelske nettstedet.

Hvem kontakter jeg?

Har du spørsmål du ikke finner svar på her?