English version of this page

Educloud Research

Hva er Educloud Research?

 

Educloud Research er en prosjektorientert selvbetjeningsplattform for forskningsprosjekter og samarbeid i forskning. Educloud Research gir tilgang til:

  • Et arbeidsmiljø for forskningsprosjekter som har deltakere fra flere institusjoner og land
  • Lagring som er tilgjengelig fra hvor som helst, fra hvilken som helst enhet og deles mellom prosjektbrukere og prosjektplattformer (Windows, Linux, HPC)
  • Et lavterskel HPC-system som tilbyr batch job submission (SLURM) og interaktive noder, og som har tilgang til samme lagringsplass som Windows- og Linux-ressursene som er tilgjengelige for prosjektet

Ta i bruk Educloud Research

Brukerveiledninger

Søk i veiledningene

Quick start

Fox cluster

For mer detaljert og stegvis veiledning, se  Fox Account Creation and Login

  1. SSH med : "ssh <educloud-username>@fox.educloud.no"
  2. For mer informasjon om SSH se In-depth SSH Information
  3. Logg inn med engangskoden og passordet ditt for Educloud Research

Bioint

  1. Send en mail til hpc-drift@usit.uio.no for å få tilgang til bioint01.hpc.uio.no . Legg med ditt UiO-brukernavn
  2. SSH med: "ssh <username>@bioint01.hpc.uio.no"

Hvem kontakter jeg?

Har du spørsmål du ikke finner svar på her?

Ønsker du å bruke Educloud Research og har spørsmål?