English version of this page

Ny student? Sjekk IT-tjenestene.

glade studenter

På UiO har vi et stort utvalg IT-tjenester du kan ta i bruk straks du har betalt semesteravgift og har fått brukernavn og passord. De fleste IT-tjenestene er åpne og gratis for både studenter og ansatte, og her er et lite utplukk du som er ny student kanskje kan ha ekstra nytte av.

Hele tilbudet av IT-tjenester er på nettstedet for IT-tjenester på UiO.