Finner du ikke det du trenger?

Jeg vil ta i bruk/pilotere en ny tjeneste

Har du funnet en ny tjeneste som du ønsker å bruke eller pilotere?

Hvis UiO ikke tilbyr tjenesten eller programmet/appen må du søke om å ta i bruk tjenesten.

Husk at du ikke kan ta i bruk eller pilotere en tjeneste uten at den er godkjent for bruk ved UiO. En forutsetning for å ta i bruk/pilotere en ny tjeneste er at den er vurdert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk.

Vær oppmerksom på at det er flere måneders behandlingstid på søknader om nye tjenester.

Grafisk bilde av en datamaskin, og inne i datamaskinen er et lyspære.
Foto: Colourbox.com

Jeg har funnet en UiO-tjeneste som er godkjent for annen bruk enn det jeg ønsker

Har du funnet en UiO-tjeneste som er godkjent for annen bruk enn det du ønsker, f.eks. en tjeneste som er godkjent for bruk i forskning, men ikke i undervisning? Ta kontakt for å avklare alternativ bruk av tjenesten.

Kontakt

Finner du ikke tjenesten du leter etter, eller har du spørsmål om prosedyrene med å ta i bruk en ny tjeneste?