Registrer kortet ditt i utskriftsløsningen

NB! Alle ansatt- og studentkort ved UiO blir automatisk lagt inn i utskriftssystemet. Beskrivelsen under gjelder derfor kun dersom du ønsker å knytte et annet kort til henting av utskrifter. Dette er for eksempel aktuelt for enkelte tilknyttede enheter som ikke har UiO-kort.

Du registrerer kortetet for bruk i utskriftssystemet første gang du skriver ut. Gjør slik:

1. Åpne dokumentet du vil skrive ut, og velg Skriv ut eller Print, eller Trykk CTRL+P.

2. Velg skriverkøen du vil sende dokumentet til. Finn ut hvilket merke skriveren er av, og velg skriverkøen som svarer til merket. Hvis du under installeringen valgte at den nye skriverkøen skal være standardskriver, kommer den opp som valgt skriver automatisk. Hvis ikke, klikker du på skrivernavnet eller "Change printer" eller lignende (kommer an på hvilket program du skriver ut fra), og velg skriverkøen du vil bruke. 

  • Skal du skrive ut på en HP-skriver, velger du \\pullprint\hp
  • Skal du skrive ut på en Ricoh-skriver, velger du \\pullprint\ricoh

3. Klikk deretter på "Print"- eller "Skriv ut"-knappen i dialogruten.
Dialogruten vil se noe forskjellig ut avhengig av programmet du skriver ut fra og hvilket operativsystem du bruker.

4. Når du har trykket på "Print" eller "Skriv ut", får du denne første gangen en e-post. Denne e-posten inneholder en PUK-kode, et 8-sifret tall, du må oppgi på skriveren første gang du skal ha ut en Pullprint-utskrift. Gå altså til e-posten din, og finn meldingen med Subject/emne: Safecom PUK Code. Slik ser e-posten ut:

5. Skriv ned PUK-koden, og ta med koden og kortet du vil registrere til skriveren du vil hente utskriften på. OBS: Denne første gangen må du velge en skriver med stor skjerm slik at du kan skrive inn PUK- og PIN-kode.

  • PIN-koden er 1234 for alle på UiO.

Finn kortleseren på skriveren. Den kan være koblet til skriveren med en ledning og se slik ut:

Eller den kan være innebygd som på bildet nedenfor. Se etter SafeCom-logoen.

6. Legg kortet mot kortleseren, og fjern det igjen når du hører at det piper. Du skal nå registrere deg som bruker. Det gjør du ved å skrive inn PUK-koden du fikk på e-post, på skjermen på skriveren. Blir du bedt om å oppgi brukernavn og passord i forbindelse med oppsettet, oppgir du UiO-brukernavn og -passord. 

7. Når du har oppgitt PUK-koden, blir du bedt om å oppgi en PIN-kode. 

  • PIN-koden er 1234 for alle på UiO.

Du må oppgi PIN-koden to ganger. 

 Merk: Hvis det er vanskelig å skrive ved å trykke på skjermen, kan du bruke talltastaturet på skriveren. 

8. Når du har oppgitt PUK og PIN, vises følgende skjerm. Trykk på "Pull Print".

9. En liste over dokumentene du har sendt til utskrift, vises. Vil du skrive ut alle, velger du "Skriv ut alle". Vil du skrive ut ett eller færre enn alle, trykker du på dokumentene du vil skrive ut, og trykker deretter på "Skriv ut". Har du sendt dokumenter du ikke lenger trenger utskrift av, trykker du på dem, og trykker deretter på "Slett". Sletter du slik, er det kun utskriften som slettes, ikke dokumentet du har på maskinen din. Når du har skrevet ut og/eller slettet utskrifter, trykker du på "Tilbake". 

10. Når du har trykket på "Tilbake", er du på valgskjermen for Pullprint. Klikk på "Logg ut" nede til høyre for å sikre at ingen andre får tilgang til dokumenter du sender til utskrift.

MERK: Du må hente utskrifter du har sendt til utskrift, innen 48 timer. Utskrifter som ikke blir hentet innen 48 timer, blir slettet. 

Publisert 13. juli 2015 13:55 - Sist endret 5. feb. 2019 13:34