Registrer kortet ditt i utskriftsløsningen

NB! Alle ansatt- og studentkort ved UiO blir normalt lagt inn i utskriftsystemet automatisk.

Beskrivelsen under gjelder derfor dersom du ønsker å knytte et annet kort til henting av utskrifter. Dette er for eksempel aktuelt for enkelte tilknyttede enheter som ikke har UiO-kort.

1. For å registrere et kort i utskriftsystemet, logg inn på utskrift.uio.no, trykk på Oppsett, trykk ID-kode/PUK kode, trykk Generér ny PUK og notér deg denne:

menyer på utskrift.uio.no

2. Finn kortleseren på skriveren. Den kan være koblet til skriveren med ledning og se slik ut:

kortleser

Eller den kan være innebygd som på bildet nedenfor. Se etter SafeCom-logoen.

innebygget kortleser

3. Legg kortet mot kortleseren, og fjern det igjen når du hører et pip. Du vil da få meldingen Ukjent bruker eller Unknown User, og beskjed om å skrive inn PUK-kode:

4. Skriv inn PUK-koden som ble generért i pkt.1. Blir du bedt om å oppgi brukernavn og passord i forbindelse med oppsettet, oppgir du UiO-brukernavn og passord. 

Hvis skjermen for å skrive inn PUK-kode ikke vises på skriveren, trykker du på Svart skjerm-knappen på skriveren.

Svart skjerm-knappen

 

5. Når du har oppgitt PUK-koden, blir du bedt om å oppgi en PIN-kode. 

  • PIN-koden er 1234 for alle på UiO.

Du må oppgi PIN-koden to ganger. Hvis det er vanskelig å skrive ved å trykke på skjermen, kan du bruke talltastaturet på skriveren

6. Når du har oppgitt PUK og PIN, vises følgende skjerm. Trykk på Pull Print.

Pull print i skrivermeny

7. En liste over dokumentene du har sendt til utskrift vises. Velg Skriv ut alle eller velg dokumentene du ønsker og trykk på Skriv ut. Dokumenter du ikke lenger trenger utskrift av markeres. Trykk deretter på Slett. Kun utskriften slettes, ikke dokumentet du har på maskinen din. Når du har skrevet ut og/eller slettet utskrifter, trykker du på Tilbake

Menyer i pullprint

8. Når du har trykket på Tilbake, er du på valgskjermen for Pullprint. Klikk på Logg ut nede til høyre for å sikre at ingen andre får tilgang til dokumenter du sender til utskrift. Du kan også logge ut ved å holde kortet foran kortleseren.

Logg ut-knapp på skriver

Neste gang du skriver ut, trenger du ikke å oppgi PUK eller PIN. Du bare går til skriveren, bruker kortet og velger Pull Print som over.

Vises ikke valgskjermen for Pullprint når du har brukt kortet, trykker du på Svart skjerm-knappen på skriveren - se punkt 4.

Utskrifter som ikke blir hentet innen 48 timer, blir slettet. 

Publisert 13. juli 2015 13:55 - Sist endret 9. feb. 2021 14:53