Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er i sin helhet viet utarbeidelse av prosjekt til masteroppgaven. I samråd med veileder legger du fram prosjektskisse for din masteroppgave til faglig diskusjon.

Emnet inngår som del av det ordinære virket til Klassisk Seminar, et diskusjonsforum for forskning innenfor klassisk og antikk med fremlegg av masterstudenter, stipendiater og fast ansatte.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en konkret problemstilling til en masteroppgave
  • kan du delta i diskusjoner av egen forskning innenfor rammen av din masteroppgave
  • kan du delta i diskusjoner av andres forskning
  • har du fått innblikk i ulike typer av forskning på feltet gresk og latinsk filologi i vid forstand (for eksempel språklige, litterære, edisjonsfilologiske, historiske, papyrologiske studier)
  • har du kunnskap om teori og metode innen antikkfaglig forskning og hvordan du anvender denne i ditt eget prosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til Klassiske språk (master - to år)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenter med opptak fra og med høsten 2015 må ta dette emnet i tredje semester (høstsemester).

Overlappende emner

Undervisning

Klassisk seminar går hvert semester med ca. sju møter per semester. Programmet for klassisk seminar finner du på IFIKKs nettsider for faste seminarer

Arbeidet fram mot fremlegg av prosjektet og innlevering av endelig prosjektbeskrivelse skal skje under veiledning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltagelse på klassisk seminar
  • deltagelse på bibliotekkurs med fagreferent for klassiske språk
  • utkast til prosjektbeskrivelse, som skal leveres senest én uke før bibliotekkurset

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Mappe, som inneholder:

  • prosjektbeskrivelse for masteroppgaven din
  • muntlige opponentkommentarer til andre deltagere på klassisk seminar

Endelig prosjektbeskrivelse skal Ieveres i Inspera innen 15. desember (i høstsemesteret) / 15. juni (i vårsemesteret).

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk, engelsk