Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Avansert behandling av storskalastrukturer og anisotropier i den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg teoretisk bakgrunn for ph.d.-prosjekter innen kosmologi. Du vil lære avanserte teknikker for analyse av CMB-data og numeriske beregninger av forutsigelser fra teoretiske modeller.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet, AST4220 - Kosmologi I (nedlagt). FYS4160 - Generell relativitetsteori kan være nyttig.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot AST5220 - Kosmologi II

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er to timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Prosjektoppgave om numerisk løsning av Boltzmannligningene for CMB-anisotropier teller 30%, avsluttende skriftlig eksamen teller 70%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)