Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende forståelse av historien og egenskapene til storskala-strukturer i universet. Gjennom å løse Einstein- og Boltzmannlikningene numerisk får man forståelse for dannelsen av galaksehoper og fluktuasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen samt deres statistiske egenskaper.

Hva lærer du?

• Grunnleggende kjennskap til prinsippene og likningene i Einsteins generelle relativitetsteori samt kunnskap om hvordan løse disse i noen spesielle tilfeller.

• Kunne beskrive, kvantitativt og kvalitativt, viktige epoker i det tidlige univers, deriblandt inflasjon, rekombinasjon og dannelsen av kosmisk bakgrunnsstråling

• Kunne utlede likningene som beskriver strukturdannelse i universet fra Einsteinlikningene og løse dem analytisk og numerisk.

• Forstå de grunnleggende statistiske variablene som beskriver universets storskala-struktur og fra disse kunne finne universets grunnleggende lover og egenskaper.

• Kunne presentere resultatene av numeriske analyser i en skriftlig rapport.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet, AST4220 – Kosmologi I (nedlagt). FYS4160 – Generell relativitetsteori kan være nyttig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST5220 – Kosmologi II

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er fire timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Numerisk prosjektoppgave med skriftlig rapport teller 30%, avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller 70%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk