Emner innen farmasi

Viser 1–116 av 116 emner
Emne Studiepoeng
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2100 - Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2105 - OE i legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FARM2110 - Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2115 - OE i farmakoterapi 1 (5 studiepoeng) 5
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 - Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2135 - OE i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2145 - OE i farmasøytisk mikrobiologi (5 studiepoeng) 5
FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM2190 - OE i fysiologi, farmakologi og lovkunnskap (10 studiepoeng) 10
FARM3100 - Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 - Farmakoterapi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM3125 - OE i legemiddelbruk og folkehelse (5 studiepoeng) 5
FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FARM4100 - Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 - Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 - Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 - NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 - Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 - Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1030 - Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 - Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2020R - Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 - Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM2730V - Diabetes og metabolsk syndrom (10 studiepoeng) 10
FRM3000 - Formulering av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (5 studiepoeng) 5
FRM3020 - Bruk av legemidler del II (10 studiepoeng) 10
FRM3030 - Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 - Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4000 - Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
FRM4010 - Forskningsforberedende kurs i biologi (5 studiepoeng) 5
FRM4020 - Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FRM4030 - Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FRM4040 - Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter (5 studiepoeng) 5
FRM4050 - Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4060 - Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4110 - Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM4740V - Nettkurs i farmakognosi (5 studiepoeng) 5
FRM5020 - Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5105 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper (5 studiepoeng) 5
FRM5110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM5210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM5230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM5410 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM5420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM5440 - Utvalgte farmasøytiske naturstoffer (5 studiepoeng) 5
FRM5510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM5520 - Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll (10 studiepoeng) 10
FRM5530 - Målstyring av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5560 - Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandling (10 studiepoeng) 10
FRM5570 - Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5610 - Legemiddeløkonomi (10 studiepoeng) 10
FRM5630 - Use of medicines in a Global Society (5 studiepoeng) 5
FRM5640 - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM5710 - Farmakologi videregående (10 studiepoeng) 10
FRM5720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM5750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5760 - Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer (10 studiepoeng) 10
FRM5770 - Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (5 studiepoeng) 5
FRM5820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM5905V - Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5921V - Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5922V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk, del II (4 studiepoeng) 4
FRM5931V - Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM5940V - Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM5941V - Videregående farmakoterapi med vekt på psykiatri, nevrologi og reumatiske lidelser (10 studiepoeng) 10
FRM5942V - Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom (10 studiepoeng) 10
FRM5943V - Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FRM9110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9411 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9550 - Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 - NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9710 - Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9905 - NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9910 - NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FRM9915 - NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 - NFIF - Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 - NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5