Emner innen farmasi (nedlagte)

Viser 1–48 av 48 emner
Emne Studiepoeng
FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM1000 – Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 – Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 – Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1050R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM1210 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker (35 studiepoeng) 35
FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2020R – Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2021 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (25 studiepoeng) 25
FRM2041 – Bruk av legemidler del I (15 studiepoeng) 15
FRM2310 – Legemiddelproduksjon; kvalitetssikring, kvalitetskontroll og distribusjon (35 studiepoeng) 35
FRM2410 – Formulering og bruk av legemidler (60 studiepoeng) 60
FRM3001 – Formulering av legemidler (20 studiepoeng) 20
FRM3510 – Utvikling av nye legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM4610V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM4720 – Legemiddeltoksikologi og klinisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5220 – Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320) (10 studiepoeng) 10
FRM5310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM5810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM5930V – Videregående farmakoterapi I (14 studiepoeng) 14
FRM5940V – Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM9310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9410 – Bioactive glycoconjugates, their structure and applications (10 studiepoeng) 10
FRM9810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9910 – NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
PBB281 – Farmakognosi (15 studiepoeng) 15
PBB381 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
PBB383 – Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
PBF251 – Farmakologi I (15 studiepoeng) 15
PBF252 – Farmakologi II (12 studiepoeng) 12
PBF353 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
PBF356 – Klinisk utprøvning og dokumentasjon av legemidler (10 studiepoeng) 10
PBM233 – Mikrobiologi for farmasøyter (12 studiepoeng) 12
PBM336 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
PBM337 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
PGG261 – Galenisk farmasi II (18 studiepoeng) 18
PGG361 – Galenisk farmasi III (10 studiepoeng) 10
PGG363 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
PGP275 – Samfunnsfarmasi II (6 studiepoeng) 6
PGP290 – Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
PGP365 – Legemiddeløkonomi, samfunnsfarmasi videregående kurs (10 studiepoeng) 10
PKA246 – Legemiddelanalyse II (12 studiepoeng) 12
PKA345 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
PKO320 – Industriell legemiddelutvikling (10 studiepoeng) 10
PKP348 – Farmasøytisk rusmiddelkontroll, samfunnsfarmasi videregående emne (10 studiepoeng) 10