Emner innen statsvitenskap

Viser 1–49 av 49 emner
Emne Studiepoeng
STV1000 - Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 - Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 - Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 - Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1201 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1300 - Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 - EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1520 - Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag (10 studiepoeng) 10
STV1540 - Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2110 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2250 - Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2340 - Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2400 - Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 - Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV3090 - Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4010 - Designseminar i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020C - Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D - Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E - Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4100 - Designseminar i politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV4102B - Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 - Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4141 - Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4200 - Designseminar i internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV4242B - Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4287B - Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
STV4300 - Designseminar i komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV4316B - Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4318B - Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4354 - Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4400 - Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV4407B - Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4410 - Designseminar i nasjonal og overnasjonal forvaltning og politikk (10 studiepoeng) 10
STV4423B - Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4428B - Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B - Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 - Sentralforvaltningen og statsvitenskapelig analyse (10 studiepoeng) 10
STV4452B - Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4600 - Designseminar (10 studiepoeng) 10
STV4810V - Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk (20 studiepoeng) 20
STV4815V - Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4901 - Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 - Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 - Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 - Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 - Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9000D - Prøvedisputas (1 studiepoeng) 1