Godkjenning av annen utdanning i profesjonsprogrammet

Du kan søke om å få fritak fra emner på bakgrunn av tidligere utdanning innen psykologi. For at du skal kunne få fritak må emnene du har tatt samsvare i innhold og omfang med de som blir tilbudt på Profesjonsstudiet i psykologi. Merk at søknader om godkjenning av annen utdanning først blir behandlet etter at du har fått tilbud om plass på programmet. 

Fra høsten 2018 innføres en ny programstruktur på Profesjonsstudiet i psykologi. Denne skal innfases over seks år. Det er derfor ikke mulig å søke om å starte senere i den nye programstrukturen. Får du innvilget 60 studiepoeng eller mer i den gamle programstrukturen, kan du søke om å få starte på 3. semester eller høyere i den gamle programstrukturen.

Skulle du få fritak fra emner som kvalifiserer deg til å starte senere i studieløpet må det i tillegg være ledig kapasitet på det aktuelle kullet. Studenter må altså ha valgt å slutte på programmet for at det skal være plass. Ved flere søkere til samme semester vil søkerne bli rangert etter det totale antallet av studiepoeng søkeren blir innvilget fritak fra i den gamle programstrukturen på profesjonsstudiet i psykologi.

Vi kan ikke påby studenter å ta mer enn 30 studiepoeng på ett semester og du kan derfor ikke plasseres senere i løpet enn det godkjente studiepoeng tilsvarer. Ved godkjenning av emner kan du derfor få mindre å gjøre enn 30 studiepoeng på profesjonsprogrammet i psykologi i ett eller flere semester. Disse fritakene kan du enten fylle opp ved å ta andre emner som enkeltemnestudent ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon. Alternativt kan du ta mindre lån/stipend hos Lånekassen det aktuelle semesteret, jobbe mer ved siden av studiet eller rett og slett ta fri.

Publisert 6. juni 2012 13:40 - Sist endret 6. mars 2018 09:58