Godkjenning av annen utdanning i profesjonsprogrammet

Dersom du har tatt emner fra årsenheten eller første år av bachelorprogrammet i psykologi ved UiO vil du få automatisk fritak fra enkelte emner på profesjonprogrammets første år.

PSY1000 - Innføring i generell psykologi gir fullt fritak fra PSYC1200 - innføring i generell psykologi

PSY1010 - Forskningsmetode 1  gir fullt fritak fra PSYC1100 - Innføring i metode

PSY1101 - Innføring i sosial- og personlighetspsykologi gir fullt fritak fra PSYC1204 - Innføring i sosial- og personlighetspsykologi

I tillegg er EXPHIL03 - Examen philosophicum samme emne om man har tatt det på det ene eller andre programmet.

Dette står også beskrevet på våre emnesider. F.eks PSYC1200

 

Du kan ikke søke om å få begynne på 3. semester dersom du har tatt en årsenhet eller emner fra første året i et bachelorprogram. Dette på grunn av emnene PSYC1202 - Etikk og profesjonsrolle og PSYC1203 - Psykologi og vitenskap som ikke tilbys utenfor et profesjonsprogram. PSI kan ikke påby studenter å ta mer enn 30 studiepoeng på et semester.

Har du tatt emner som gir fullt fritak fra 1. semester - det vil si ekvivalente emner til PSYC1200 og Exphil03 - kan du søke om å få starte direkte på 2. semester. Prosedyren for dette blir sendt ut på mail til de som har fått opptak på programmet. Dette gjelder KUN dersom det er kapasitet på det kullet som går på 2. semester. Studenter må altså ha valgt å slutte på programmet i løpet av sitt første semester for at det skal være plass.

I forhold til studiepoengsprogresjon, lånekasse etc. mht. disse fritakene, kan du enten fylle opp til du har 30 sp hvert semester ved å ta andre emner som enkeltemnestudent ved UiO eller en annen utdanningsinstitusjon. Eller du kan ta mindre lån/stipend og f.eks. jobbe ved siden av studiet i denne perioden. Eller rett og slett ta fri.

Når det gjelder godkjenning av emner tatt ved årsenheter eller bachelorstudier ved andre utdanningsinstitusjoner må saken behandles etter søknad. Det kan ikke søkes om fritak fra flere studiepoeng i psykologi enn man har bestått, og som man bruker som bakgrunn for søknaden. Samlefritak vil bli vurdert i dette henseende.

Ved flere søkere til samme semester over 2. semester og ved begrenset kapasitet på kullet, vil det bli lagt vekt på det totale antall studiepoeng søkerne blir innvilget fritak fra i programmet.


 

Publisert 6. juni 2012 13:40 - Sist endret 24. nov. 2015 12:58