Oppbygging og gjennomføring

Utdanningsløpet for deg som begynner høst (2018 eller senere)

12. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 PSYC6100 – Hovedoppgave
11. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 PSYC6100 – Hovedoppgave
10. semester PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
9. semester PSYC5401 – Forpraksis barn/unge Fordypningsemne i psykologi PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning
6. semester PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver Valgbart psykologiemne
5. semester PSYC3300 – Psykopatologi PSYC3103 – Kvantitativ metode B PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi Valgbart psykologiemne
4. semester PSYC1201 – Sosialpsykologi PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) PSYC3100 – Kvalitativ metode
3. semester PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 PSYC2410 – Wechslertester PSYC2104 – Kvantitativ metode A
2. semester PSYC1230 – Kognitiv psykologi PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 PSYC1100 – Innføring i metode
1. semester PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology PSYC1220 – Personlighetspsykologi EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Utdanningsløpet for deg som begynner vår (2019 eller senere)

12. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 PSYC6100 – Hovedoppgave
11. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 PSYC6100 – Hovedoppgave
10. semester PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
9. semester PSYC5401 – Forpraksis barn/unge Fordypningsemne i psykologi PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning
6. semester PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver Valgbart psykologiemne
5. semester PSYC3300 – Psykopatologi PSYC3103 – Kvantitativ metode B PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi Valgbart psykologiemne
4. semester PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) PSYC3100 – Kvalitativ metode
3. semester PSYC1201 – Sosialpsykologi PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 PSYC2410 – Wechslertester PSYC2104 – Kvantitativ metode A
2. semester PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology PSYC1220 – Personlighetspsykologi PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester PSYC1230 – Kognitiv psykologi PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Valgbare emner
 

På ditt 5. og 6. semester kan du velge 20 frie studiepoeng innenfor psykologi. Emnene du kan velge mellom er som følger:

PSY2101 – Helsepsykologi *
PSY2102 – Social cognition and emotion
PSY2103 – Sexologi
PSY2205 – Biopsychosocial development
PSY2206 – Cognition, emotion and language
PSY2301 – Bedømmings- og beslutningspsykologi
PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi *
PSY2407 – Introduction to Personnel Psychology
PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn
PSY2503 – Kultur- og samfunnspsykologi *
PSY4303B – Vision and the Brain
PSY4315 – Rettspsykologi

Hvilke emner som tilbys kan variere. Programrådet ved instituttet vedtar en gang i året hvilke emner som skal være valgbare. Det kan bestemmes at de samme emnene skal fortsette eller bli byttet ut av andre emner.

* Fast valgbart emne. Dette emnet vil kunne velges hvert år. 

Publisert 5. mars 2018 12:38 - Sist endret 7. mai 2020 12:58