Oppbygging og gjennomføring

Utdanningsløpet for deg som begynner høst (2018 eller senere)

12. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 PSYC6100 – Hovedoppgave
11. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 PSYC6100 – Hovedoppgave
10. semester PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
9. semester PSYC5401 – Forpraksis barn/unge Valgbart psykologiemne  PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning
6. semester PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver Valgbart psykologiemne fra pool
5. semester PSYC3300 – Psykopatologi PSYC3103 – Kvantitativ metode B PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi Valgbart psykologiemne fra pool
4. semester PSYC1201 – Sosialpsykologi PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) PSYC3100 – Kvalitativ metode
3. semester PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 PSYC2410 – Wechslertester PSYC2104 – Kvantitativ metode A
2. semester PSYC1230 – Kognitiv psykologi PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 PSYC1100 – Innføring i metode
1. semester PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology PSYC1220 – Personlighetspsykologi EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Utdanningsløpet for deg som begynner vår (2019 eller senere)

12. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 PSYC6100 – Hovedoppgave
11. semester PSYC6320 – Praktikum PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 PSYC6100 – Hovedoppgave
10. semester PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk
9. semester PSYC5401 – Forpraksis barn/unge Valgbart psykologiemne  PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer
8. semester PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne
7. semester PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning
6. semester PSYC3220 – Personlighetspsykologi 2 PSYC3511 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (3): Kultur- og samfunnspsykologiske perspektiver Valgbart psykologiemne fra pool
5. semester PSYC3300 – Psykopatologi PSYC3103 – Kvantitativ metode B PSYC3501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (2): Sosial- og helsepsykologi Valgbart psykologiemne fra pool
4. semester PSYC2230 – Kognitiv nevrovitenskap PSYC2231 – Biologisk psykologi og genetikk PSYC2502 – Profesjonsforberedende 4 / Innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid (1) PSYC3100 – Kvalitativ metode
3. semester PSYC1201 – Sosialpsykologi PSYC2210 – Utviklingspsykologi 2 PSYC2302 – Profesjonsforberedende 3 PSYC2410 – Wechslertester PSYC2104 – Kvantitativ metode A
2. semester PSYC1210 – Introduction to Developmental Psychology PSYC1220 – Personlighetspsykologi PSYC1302 – Profesjonsforberedende 2 EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester PSYC1230 – Kognitiv psykologi PSYC1203 – Psykologi og vitenskap PSYC1100 – Innføring i metode
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Publisert 5. mars 2018 12:38 - Sist endret 1. apr. 2019 13:43